Latvijas Ģeogrāfijas biedrība (LĢB) ir sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir veicināt ģeogrāfijas attīstību Latvijā.

2022.gadā ievēlētais Latvijas Ģeogrāfijas biedrības valdes sastāvs

Prezidents: Ivars Strautnieks
Valde:
Elīna Apsīte-Beriņa,
Natālija Buile,
Ģirts Burgmanis,
Uldis Klepers,
Zaiga Krišjāne,
Laila Kūle,
Māris Laiviņš,
Maija Rozīte,
Zaiga Tenisone,
Gunta Vigule

Iesniegums, lai iestātos Latvijas Ģeogrāfijas biedrībā

Aktualitātes un notikumi:

Ģeogrāfi pulcējās ikgadējā LĢB organizētajā reģionālajā konferencē Rogovkā jeb troks voi nu Rogovkys!

2022. gadā 18. un 19. augustā mēs, ģeogrāfijas entuziasti, plašā lokā tikāmies Rogovkā Nautrēnu vidusskolā Latgalē un iepazinām latgaliešu viesmīlību.
Pasākumu atklāja Nautrēnu vidusskolas direktore ģeogrāfe Anita Ludborža.

Izzinošās apkārtnes ekskursijas laikā apmeklējām Sarkaņkalnu ar skatu uz Adamovas ezeru, viesojamies bioloģiskajā lauksaimniecībā z/s "Liepkalns", kuri ražo produktus no zaļajiem griķiem. Iepazinām vietu, kur sākas visi ceļi jeb asfaltbetona rūpnīcu "Burzava". Dainas Dārznieku skolā iepazinām jaunākās tendences dārzkopībā un dārza ainavas veidošanā. Medus foļvarkā “Upeslāči” uzzinājām - bites, kuras no rītiem pirmās izlido no stropa ir ģeogrāfi! Pabijām arī tradicionālajā kandžas muzejā Kaunatā. Noslēgumā iepazinām modernās koncertzāles "Gors" telpas Rēzeknē.

Viesošanās Rogovkā bija izcili organizēta un patiesi jutām, ka ģeogrāfos ir spēks! Vislielākais paldies organizatoru komandai, īpaši Nautrēnu vidusskolas direktorei Anitai Ludboržai.

   Tematisko lekciju prezentācijas:

Demogrāfiski un migrācijas izaicinājumi Latgalē
Prof. Zaiga Krišjāne

Latgales augstienes ziemeļdaļa, uzbūves un reljefa akcenti
Asoc. prof. Ivars Strautnieks

Latgales urbanonīmu ģeogrāfija
Ivars Matisovs

Latgaliešu vietvārdi valsts kartēs
Otīlija Kovaļevska, Zane Cekula, Vita Strautniece
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorija

Latgales dabas vērtības - ezeri un purvi (no pagātnes līdz mūsdienām)
LU ĢZZF vadošā pētniece Laimdota Kalniņa, pētniece Karīna Stankeviča, asoc. prof. Ivars Strautnieks

   


Veikti Latvijas ezeru nosaukumu precizējumi un izveidota jauna ezeru nosaukumu vārdnīca

 

2021. gada 11. oktobrī stājās spēkā Grozījumi Civillikumā, ar kuriem tika precizēti un atjaunoti Civillikuma I un II pielikuma – “Publisko ezeru un upju saraksts” un “Ezeru saraksts, kuros zvejas tiesības pieder valstij” – dati, tajā skaitā arī ūdens objektu nosaukumi.

Ezeru nosaukumi Civillikuma pielikumos tagad sakrīt ar valsts kartēs lietotajiem. Lielākajai daļai Civillikumā iekļauto ezeru nosaukumiem ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) lēmumu ir piešķirts oficiāls statuss. Apmēram 7% ezeru nosaukumi pagaidām nav oficiāli apstiprināti, tomēr ir Valsts valodas centra atzinumi par lietošanai ieteicamajiem nosaukumiem. Pamatotu iemeslu dēļ un likumā noteiktā kārtībā arī turpmāk pastāv iespēja precizēt ezeru nosaukumus. Īpaši tas attiecas uz ezeriem, kuru nosaukumi vēl nav oficiāli, kā arī uz tiem, kam šobrīd apstiprināti divi paralēli oficiālie nosaukumi.

Ir sagatavota un LĢIA vietnē publicēta jauna ģeogrāfiska vietvārdu vārdnīca “Latvijas ezeri Civillikuma pielikumos”. Tajā ietverti Civillikuma pielikumos minēto visu 417 ezeru un mākslīgo ūdenskrātuvju nosaukumi. Vārdnīcas mērķis ir gan informēt par izmaiņām Civillikuma pielikumu jaunajā redakcijā, gan sniedzot ieskatu ezeru nosaukumu lietojumā dažādos vēstures posmos, parādīt labojumu pamatotību.

Vārdnīca pieejama elektroniski LĢIA vietnes sadaļā Darbības jomas/Toponīmikas laboratorija/Vietvārdu vārdnīcas un katalogi skatāma kā lejupielādējams →dokuments.

→ Sīkāka informācija par vārdnīcu.

Informāciju sagatavoja: Vita Strautniece, Toponīmikas laboratorijas nodaļas vadītāja Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā


2022. gada 26. martā norisinājās Latvijas Ģeogrāfijas biedrības ikgadējā kopsapulce.

Kopsapulces laikā LĢB prezidents Ivars Strautnieks sniedza pārskatu par iepriekšējā gada aktivitātēm un nākotnes plāniem. 

2021.gada biedrības aktivitāšu pārskats.

Gundegas Skagales un Armanda Vijupa ziņojums "Monētu ziedojumi un depozīti pie laukakmeņiem - to raksturojums un izplatība ainavā"

Laimdotas Kalniņas ziņojums "Latvijas dabas vērtība - kūdra: mīti, stereotipi un zinātniskie pierādījumi".


 

Ģeogrāfi pulcējās ikgadējā LĢB organizētajā reģionālajā konferencē Lubānā

2021. gadā 19. un 20. augustā mēs, ģeogrāfijas entuziasti, plašā lokā tikāmies Lubānas vidusskolā, lai ar patiesu prieku iepazītu tās apkārtni. Klātesošos uzrunāja arī Madonas novada pašvaldības priekšsēdētājs Agris Lungevičs un vietnieks ģeogrāfs Zigfrīds Gora. Paldies pašvaldībai par atbalstu! Pasākums Lubānā bija plaši apmeklēts un lieliski organizēts. Milzīgs paldies par ieguldīto darbu ģeogrāfijas skolotājai Ilvai Markovai.

   Tematiskās lekcijas prezentācijas atrodamas šeit:
LU ĢZZF vadošā pētniece Laimdota Kalniņa
LU ĢZZF profesore Zaiga Krišjāne
Profesors Māris Laiviņš
Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja Ilze Kraukle

Paldies Ilzei Krauklei par stāstījumu un ekskursiju par Lubānu, viesojāmies izstāžu zālē un ev. luteriskajā baznīcā, iepazinām kokaudzētavas “Podiņi” darba dinamiku, izkustējāmies ar aborieti Māri Aborieti, iepazinām ar uzņēmējdarbību Lubānā ar vīndari Oskaru Žvagiņu. Par nākamās dienas lielisko ekskursiju no Lubāna ezera līdz Baltinavai īpašs paldies jāsaka Ivaram Strautniekam, Laimdotai Kalniņai un Ivaram Matisovam un Ilvai Markovai. Tā bija patiesi interesanta un izzinoša. Lubānā mums bija tik laba pieredze, ka arī nākamo pasākumu gribam organizēt turpat, taču Latvijā ir tik daudz izziņas vērtas vietas, ka meklēsim nākamo sen neizzināto vietu. Iespējams tas būs Austrumlatvijā!

  


2021. gada 27. martā norisinājās Latvijas Ģeogrāfijas biedrības kopsapulce. Lai gan šoreiz unikālā attālinātā formā, proti, izmantojot platformu Zoom, tomēr dalībnieku skaits bija liels.

Kopsapulce laikā LĢB prezidents Ivars Strautnieks sniedza pārskatu par iepriekšējā gada aktivitātēm, kā arī nākotnes plāniem.

Biedrības biedri tiek aicināti iepazīties ar PĀRSKATU par galvenajiem darbības virzieniem un līdz 31. martam apstiprināt pārskatu: https://ej.uz/LGBPARSKATS2020

Kopsapulcē uzstājās un par aktuālajiem pētījumiem ziņoja prof. Zaiga Krišjāne, kura dalījās ar aktualitātēm par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz darba un dzīves līdzsvaru. Asoc. prof. Māris Bērziņš ziņoja par pētījumu, kura laikā skaidro iedzīvotāju sociālās nošķiršanās (distances) pakāpi un izvietojuma iezīmes pēc vecuma un faktiskās dzīvesvietas Latvijas lielajās pilsētās.

Savukārt, asoc. prof. Ivars Strautnieks sniedza unikālu iespēju iepazīties ar nesen izdoto grāmatu par vulkānu rašanos un izvietojumu Čehijā.

Ziņojums “Darba un dzīves līdzsvars Covid-19 laikā” (Prof. Zaiga Krišjāne)

Ziņojums “Iedzīvotāju sociāli-telpiskais izvietojums Latvijas lielajās pilsētās” (Asoc.prof. Māris Bērziņš)

Grāmatas “Čehija – vulkānu zeme” prezentācija (Asoc. prof. Ivars Strautnieks)

  • Ģeogrāfi tiekas Kuldīgā
    Šogad Latvijas Ģeogrāfijas biedrības biedri uz ikgadējo vasaras reģionālo konferenci tikās Kuldīgā 20. un 21. augustā. Pasākuma organizēšanu atbalstīja Kuldīgas novada Dome un tās priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un tās dekāne prof. Zaiga Krišjāne. Pasākuma organizēja Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāja Iveta Eglīte.

Ikgadējā ģeogrāfijas skolotāju un Latvijas Ģeogrāfijas biedrības biedru sanākšana notika mājīgajās Kuldīgas Jauniešu mājas telpās. Kā pirmais lektors uzstājās Kuldīgas attīstības aģentūras pārstāvis Raivis Jasinskis, kurš dalībniekus iepazīstināja ar interaktīvo karšu lietošanu un ArcGIS iespēju izmantošanu ģeogrāfijas mācību satura apguvei. Savukārt, skolotājas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma  vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Gunita Meiere un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja Santa Zeidaka iepazīstināja ar izstrādāto starpdisciplināro pieeju novada vēstures un ģeogrāfijas satura apguvei. Ar jaunākajām pētniecības metodēm un instrumentiem, ko ģeogrāfijas un dabas zinību skolotāji var izmantot savā ikdienas darbā ar skolēniem iepazīstināja kuldīdzniece LU ĢZZF asociētā profesore Iveta Šteinberga. Prezentācijas virsmērķis bija uzsvērt zinātnes nozīmi un pielietojumu skolās, parādīt daudzveidīgo metožu klāstus, ko iespējams izmantot ģeogrāfijā, iepazīstināt ar ikvienam pieejamām ierīcēm, ko var izmatot datu iegūšanai (piemēram, viedtālrunis), kā arī uzsvērt konkrētās teritorijas nozīmi katrā pētījumā. Profesors Māris Laiviņš stāstīja par Kurzemes mežiem īpaši uzsverot skābaržu mežu nozīmi šajā reģionā, kā arī to, ka Kazdangas muižas parkā sastopami interesanti eksemplāri, piemēram, korķozols. Profesore Zaiga Krišjāne iepazīstināja ar Demogrāfiskiem un migrācijas izaicinājumiem Latvijas reģionos, īpaši izvērtējot izmaiņas dažāda līmeņa teritorijās. Vizuālais materiāls atspoguļoja iedzīvotāju skaita un  vecuma struktūras izmaiņas dabiskās kustības un migrācijas rezultātā Latvijas novados un Rīgā. Dienas otrajā daļa papildus aktīvām, izzinošām un intelektuālām nodarbībām pilsētvidē tika iepazīta Kuldīgas pilsētas ģeogrāfijas. Tas notika kopā ar  Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu un Kuldīgas Attīstības aģentūras vadītājas vietnieku Kasparu Rasu. Otrās dienas mācību ekskursiju vadīja Latvijas Ģeogrāfijas biedrības prezidents asociētais profesors Ivars Strautnieks. Un tās laikā dalībnieki apmeklēja Ātrās klintis pie Lēnām, Lēģernieku krauju pie Lētīžas, Lankas ieleju un Embūtes pilskalnu, Krievu kalnu un Kazdangu.

2019. gads

Ģeogrāfijas skolotāji un interesenti tiekas Valkā

2019. gada Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Latvijas Ģeogrāfijas biedrības sadarbībā ar Valkas novada Domi reģionālā konference šogad norisinājās Valkā 19. un 20. augustā.

Ikgadējās reģionālās konferences “Novadpētniecība - sava novada, pilsētas izzināšana un izpēte Latvijas ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās darbības pilnveidei” Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolotāju Guntras Gaidlazdas un Vinetas Skutānes organizētais pasākums bija lielisks. Paldies!