Latvijas Ģeogrāfijas biedrība (LĢB) ir sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir veicināt ģeogrāfijas attīstību Latvijā.

Prezidents Ivars Strautnieks

Valdes sastāvā darbojas:
Zaiga Krišjāne
Zaiga Tenisone
Jānis Kļaviņš
Laila Kūle
Māris Laiviņš
Natālija Buile
Gunta Vigule
Elīna Apsīte-Beriņa
Maija Rozīte
Uldis Klepers

 

Lai kļūtu par Latvijas Ģeogrāfijas biedrības biedru, aicināti reģistrējies šeit.

Aktualitātes un notikumi:

  • Ģeogrāfi tiekas Kuldīgā
    Šogad Latvijas Ģeogrāfijas biedrības biedri uz ikgadējo vasaras reģionālo konferenci tikās Kuldīgā 20. un 21. augustā. Pasākuma organizēšanu atbalstīja Kuldīgas novada Dome un tās priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un tās dekāne prof. Zaiga Krišjāne. Pasākuma organizēja Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāja Iveta Eglīte.

Ikgadējā ģeogrāfijas skolotāju un Latvijas Ģeogrāfijas biedrības biedru sanākšana notika mājīgajās Kuldīgas Jauniešu mājas telpās. Kā pirmais lektors uzstājās Kuldīgas attīstības aģentūras pārstāvis Raivis Jasinskis, kurš dalībniekus iepazīstināja ar interaktīvo karšu lietošanu un ArcGIS iespēju izmantošanu ģeogrāfijas mācību satura apguvei. Savukārt, skolotājas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma  vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Gunita Meiere un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja Santa Zeidaka iepazīstināja ar izstrādāto starpdisciplināro pieeju novada vēstures un ģeogrāfijas satura apguvei. Ar jaunākajām pētniecības metodēm un instrumentiem, ko ģeogrāfijas un dabas zinību skolotāji var izmantot savā ikdienas darbā ar skolēniem iepazīstināja kuldīdzniece LU ĢZZF asociētā profesore Iveta Šteinberga. Prezentācijas virsmērķis bija uzsvērt zinātnes nozīmi un pielietojumu skolās, parādīt daudzveidīgo metožu klāstus, ko iespējams izmantot ģeogrāfijā, iepazīstināt ar ikvienam pieejamām ierīcēm, ko var izmatot datu iegūšanai (piemēram, viedtālrunis), kā arī uzsvērt konkrētās teritorijas nozīmi katrā pētījumā. Profesors Māris Laiviņš stāstīja par Kurzemes mežiem īpaši uzsverot skābaržu mežu nozīmi šajā reģionā, kā arī to, ka Kazdangas muižas parkā sastopami interesanti eksemplāri, piemēram, korķozols. Profesore Zaiga Krišjāne iepazīstināja ar Demogrāfiskiem un migrācijas izaicinājumiem Latvijas reģionos, īpaši izvērtējot izmaiņas dažāda līmeņa teritorijās. Vizuālais materiāls atspoguļoja iedzīvotāju skaita un  vecuma struktūras izmaiņas dabiskās kustības un migrācijas rezultātā Latvijas novados un Rīgā. Dienas otrajā daļa papildus aktīvām, izzinošām un intelektuālām nodarbībām pilsētvidē tika iepazīta Kuldīgas pilsētas ģeogrāfijas. Tas notika kopā ar  Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu un Kuldīgas Attīstības aģentūras vadītājas vietnieku Kasparu Rasu. Otrās dienas mācību ekskursiju vadīja Latvijas Ģeogrāfijas biedrības prezidents asociētais profesors Ivars Strautnieks. Un tās laikā dalībnieki apmeklēja Ātrās klintis pie Lēnām, Lēģernieku krauju pie Lētīžas, Lankas ieleju un Embūtes pilskalnu, Krievu kalnu un Kazdangu.

2019. gads

Ģeogrāfijas skolotāji un interesenti tiekas Valkā

2019. gada Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Latvijas Ģeogrāfijas biedrības sadarbībā ar Valkas novada Domi reģionālā konference šogad norisinājās Valkā 19. un 20. augustā.

Ikgadējās reģionālās konferences “Novadpētniecība - sava novada, pilsētas izzināšana un izpēte Latvijas ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās darbības pilnveidei” Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolotāju Guntras Gaidlazdas un Vinetas Skutānes organizētais pasākums bija lielisks. Paldies!