Latvijas Ģeogrāfijas biedrība (LĢB) ir sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir veicināt ģeogrāfijas attīstību Latvijā.

Prezidents Ivars Strautnieks

Valdes sastāvā darbojas:
Zaiga Krišjāne
Zaiga Tenisone
Jānis Kļaviņš
Laila Kūle
Māris Laiviņš
Natālija Buile
Gunta Vigule
Elīna Apsīte-Beriņa
Maija Rozīte
Uldis Klepers

Aktualitātes un notikumi:

VI Latvijas Ģeogrāfijas kongress un Folia Geographica/Ģeogrāfiskie Raksti

Latvijas Ģeogrāfijas biedrība izsludina pieteikšanos uz VI Latvijas Ģeogrāfijas kongresu
un rakstu publicēšanu Folia Geographica/ Ģeogrāfiskajos Rakstos:


"New Geographies of Wellbeing: nature, resources, populations and mobilities"
"Ģeogrāfija valsts labklājībai: daba, resursi, iedzīvotāji un mobilitāte"


Kongress norisināsies 2020. gada 27. un 28. martā LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā
Kongress veltīts akadēmiskās ģeogrāfijas simtgadei.

Ziņojumus pieņemam sekojošām tematiskajām sekcijām, bet ne tikai:
- Teritorija, iedzīvotāji un mobilitāte;
- Dabas resursi tautas labklājībai;
- Senatnes ģeogrāfija;
- Ģeogrāfijas un vides izglītība;
- LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pēcdoktorantūras projektu pētījumi.

PIETEIKŠANĀS:
Ziņojuma un zinātniskā raksta, norādot tikai nosaukumu, pieteikšana līdz 2020. gada 17. janvārim: ej.uz/2020FoliaGeographica
Raksta iesniegšana: 2020. gada 17. februāris

Sīkāka informācija par rakstu sagatavošanas prasībām: vietnē


Latvian Geographical Society announces application for the VI Latvian Geographical Congress
and publication of articles in Folia Geographica /Geographical articles

"New Geographies of Well-being: nature, resources, populations and mobilities"
"Ģeogrāfija valsts labklājībai: daba, resursi, iedzīvotāji un mobilitāte"

The Congress will take place on March 27 and 28, 2020 at the University of Latvia House of Nature, Jelgavas Street 1, Riga.
The congress is dedicated to the centenary of academic geography in Latvia.

APPLICATION:
Registration of a scientific paper by January 15: ej.uz/2020FoliaGeographica
Paper submission: February 17, 2020

More information on the requirements for scientific papers: /geografiskie-raksti-folia-geographica/

Contact us: lgb@inbox.lv

Board of the Latvian Geographical Society

­­

2019. gads

Ģeogrāfijas skolotāji un interesenti tiekas Valkā

2019. gada Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Latvijas Ģeogrāfijas biedrības sadarbībā ar Valkas novada Domi reģionālā konference šogad norisinājās Valkā 19. un 20. augustā.

Ikgadējās reģionālās konferences “Novadpētniecība - sava novada, pilsētas izzināšana un izpēte Latvijas ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās darbības pilnveidei” Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolotāju Guntras Gaidlazdas un Vinetas Skutānes organizētais pasākums bija lielisks. Paldies!