Latvijas Ģeogrāfijas biedrība (LĢB) ir sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir veicināt ģeogrāfijas attīstību Latvijā.

2022.gadā ievēlētais Latvijas Ģeogrāfijas biedrības valdes sastāvs

Prezidents: Ivars Strautnieks
Valde:
Elīna Apsīte-Beriņa,
Natālija Buile,
Ģirts Burgmanis,
Uldis Klepers,
Zaiga Krišjāne,
Laila Kūle,
Māris Laiviņš,
Maija Rozīte,
Zaiga Tenisone,
Gunta Vigule

Iesniegums, lai iestātos Latvijas Ģeogrāfijas biedrībā

Aktualitātes un notikumi:

Kā katru gadu arī šogad tiksimies Latvijas Ģeogrāfijas biedrības un Latvijas Universitātes ģeogrāfu organizētajā reģionālajā konferencē.  
Šogad tiksimies Rucavā!

Programmā:

19. augustā, pirmdienā
plkst. 11:00 - Tikšanās ar pasniedzējiem un radošās darbnīcas tiem dalībniekiem, kuri jau ieradušies.
plkst. 14:00 - Tematiskās lekcijas un apkārtnes izpēte.

Nakšņošana

20. augustā, otrdienā
Latvijas Ģeogrāfijas biedrības prezidenta asociētā profesora Ivara Strautnieka vadībā dosimies mācību ekskursijā.

Savu pieteikumu dalībai aicinām reģistrēt: ej.uz/LGB_RUCAVA2024

 

     Uz tikšanos!

** pasākuma programma veidota tā, lai varētu nokļūt ar sabiedrisko transportu (Rīga - Liepāja - Rucava un atpakaļ).

 

Kā katru gadu arī šogad tiksimies Latvijas Ģeogrāfijas biedrības un Latvijas Universitātes ģeogrāfu organizētajā reģionālajā konferencē.   Šogad tiksimies Rucavā!

Programmā:

19. augustā, pirmdienā
plkst. 11:00 - Tikšanās ar pasniedzējiem un radošās darbnīcas tiem dalībniekiem, kuri jau ieradušies.
plkst. 14:00 - Tematiskās lekcijas un apkārtnes izpēte.

Nakšņošana

20. augustā, otrdienā
Latvijas Ģeogrāfijas biedrības prezidenta asociētā profesora Ivara Strautnieka vadībā dosimies mācību ekskursijā.

Savu pieteikumu dalībai aicinām reģistrēt: ej.uz/LGB_RUCAVA2024

 

     Uz tikšanos!

** pasākuma programma veidota tā, lai varētu nokļūt ar sabiedrisko transportu (Rīga - Liepāja - Rucava un atpakaļ).


Latvijas Ģeogrāfijas biedrības ikgadējā kopsapulce “Ģeogrāfija tehnoloģiju laikmetā”
notiks 2024. gada 23. martā plkst. 13.30 Magnum auditorijā LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1.

Laipni aicināti uz ikgadējo biedru kopsapulci!

Izcilo Bauskas dabas un kultūras mantojumu atklāj ģeogrāfi ikgadējā Latvijas Ģeogrāfijas biedrības reģionālajā konferencē

2023. gads Latvijas Ģeogrāfijas biedrībai (LĢB) bijis ļoti nozīmīgs. Biedrības simtgades svinību gadā martā kuplā skaitā tikāmies zinātniskajā kongresā. Šajā reģionālajā konferencē pulcējās rekordliels ģeogrāfu skaits - kopumā ap 80, pārstāvot ģeogrāfijas skolotājus, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (LU ĢZZF) mācībspēkus un citus aktīvos ģeogrāfus.

Divu dienu aizraujošais pasākums notika 10. un 11. augustā Bauskā un tās apkārtnē. Šogad to rīkoja LU ĢZZF, LĢB, Bauskas novada pašvaldība un Bauskas Valsts ģimnāzija ar mērķi iepazīstināt ar apkārtnes ģeoloģiskajām, valodas un demogrāfisko aspektu īpatnībām.

Konference sākās Bauskas Valsts ģimnāzijā ar izcilu runātāju - LĢB prezidenta, LU ĢZZF asociētā profesora Ivara Strautnieka un Bauskas novada pārstāves, ģeogrāfes Elīnas Melderes - uzrunām.

Konferences ziņotāji apskatīja tēmas par cilvēku darbības ietekmi uz purvu attīstību, reģiona ģeoloģisko struktūru, vietvārdiem un valodas aspektiem, kā arī reģionālajām demogrāfiskajām izmaiņām.

     Reģionālās konferences prezentācijas:
Ivars Strautnieks: Viduslatvijas zemienes dienviddaļas ģeoloģiskā uzbūve un relfefs
Laimdota Kalniņa: Purvu attīstību ietekmējošie cilvēku darbības izraisītie faktori
Sanda Rapa: Vietvārdi un apvidvārdi - zemes arhīvs
Zaiga Krišjāne: Demogrāfiskie un migrācijas izaicinājumi Latvijas reģionos

Mācību ekskursijas laikā dalībnieki iepazina burvīgo Bausku - Bauskas pili un Rātslaukumu. Paviesojāmies arī Rundāles ūdensdzirnavās un Važītes kapos, kur apbedīti slaveni ģeogrāfi Ģederts un Kamils Ramani.

Otrās dienas apkārtnes mācību ekskursijas laikā tika apskatīts ievērojams ģeoloģisks veidojums - Skaistkalnes karsta kritenes. Tālākais pieturas punkts bija Kulšēnu avots Ozolainē. Pabijām arī Lielupes ielejā, klintīs pie Ziedoņiem un Jumpravas un Briģu tīrelī apskatījām kūdras izstrādes vietu.

→ vairāk par pasākumu


 

“Es esmu ģeogrāfs” – izstāde par godu Latvijas Ģeogrāfijas biedrības 100 gadu jubilejai

  

24. martā plkst. 13.30 Latvijas Universitātes Bibliotēkā Dabas mājā (Rīgā, Jelgavas iela 1) notika Latvijas Ģeogrāfijas biedrības 100 gadu jubilejai veltītās izstādes "Es esmu ģeogrāfs" atklāšana. Izstāde ir LU Bibliotēkas, Latvijas Ģeogrāfijas biedrības un LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes kopdarbs.

Latvijas Ģeogrāfijas biedrības un LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes darbs ir savstarpēji cieši saistīts. Nozares speciālisti sniedz savu profesionālo devumu gan biedrības darbā, gan fakultātes akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā. Daudzi fakultātes absolventi ir kļuvuši par biedrības aktīviem dalībniekiem. Šo savstarpējo sinerģiju uzskatāmi atspoguļo izstāde.

Izstāde sniedz ieskatu biedrības sazarotajā darbībā. Vienkopus redzamas gan biedrības prezidentu nozīmīgākās publikācijas, gan topošo ģeogrāfiju studiju process, gan biedrības darbs Latvijas reģionos, veicinot ģeogrāfijas skolotāju mūžizglītību.

Izstādē iespējams redzēt unikālas vēstures liecības – studentu prakses atskaites, kas tapušas Hibīnos (Murmanskas apgabalā) un Vidusāzijā 20. gs. 60. gados.

Izstāde  skatāma līdz 20. jūnijam. Laipni gaidīti!

 

VI Latvijas Ģeogrāfijas kongresa ietvaros norisinājās ģeogrāfijas izglītībai un skolotājiem veltīta programma.

Paldies aktīvajiem un ieinteresētajiem skolotājiem no ģeogrāfu saimes, kā arī LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pasniedzējiem, SIA "Jāņa sētai", Skola2030!

 

     Kongresa simtgadei veltītajā pasākumā centāmies izprast, ko katram ģeogrāfam nozīmē būt ģeogrāfam?

"Būt visaptverošam cilvēkam!" /Antra Brinkmane-Brimane/

“Mīlestību pret savu zemi Latviju, dzimto vietu Smilteni. Ikdienas gaitās un darbos redzēt dabu, tās procesus, saprast, mācēt to pastāstīt citiem” /Jānis Kļaviņš/

“Ģeogrāfu zinātniskais skats uz pasauli un notikumiem tajā” /Māra Balode/

“Piederību īpašai cilvēku grupai, plašāku pasaules redzējumu noteiktā jomā un prieku” /Daiga Barančane/

“To, ka nekur dzīvē nepazudīšu. Lepnums, prieks par katra panākumiem. Tas ļauj ar kājām droši stāvēt uz zemes un galvu celt debesīs. Un nav nepieciešama nekāda liekulība un uzspēlētība, ka esi "pasaules naba" /Inese Ancāne/

“Tas ir domāšanas un dzīvesveids” /Daina Mazmača/

“Es mīlu dažādas vietas un protu tajās orientēties! Tajās vienmēr ir kaut kas jauns!” /Laura Freimane/

"Būt ģeogrāfam - tas nozīmē saskatīt un redzēt kopsakarības pasaulē un sevi tajā visā" /Inese Beķere/

“Lepnumu. Pleca sajūtu. Manu vēlmi dabā censties saskatīt likumsakarības” /Brigita Voicehoviča/

    Ko Tev nozīmē būt ģeogrāfam?

 

     Tematisko lekciju prezentācijas:

Mūsdienīga ģeogrāfijas izglītība
Ģirts Burgmanis, Latvijas Universitāte, ĢZZF, Skola 2030

Digitālais mācību līdzeklis ģeogrāfijā vidusskolai – digitālais Atlants
Mareks Kilups, Jāņa Sēta

Latvijas Universitātes Bibliotēkas serviss ģeogrāfijas skolotājiem: praktisks atbalsts
Ilona Vēliņa-Švilpe, LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre

Aktualitātes ģeogrāfijas zinātnē: Ģeogrāfija I un II vidusskolā
Elīna Apsīte-Beriņa, Latvijas Universitāte, ĢZZF

Skolo.lv izmantošana ģeogrāfijas mācību stundās
Ieva Tennberga, Skola 2030

Tūrisma maršruta izveide un interpretācija: praktiskā nodarbība ģeogrāfijā pamatskolai
Jānis Krūmiņš, Latvijas Universitāte, ĢZZF

 

Latvijas Ģeogrāfijas biedrība (LĢB) aicina LĢB biedrus un citus ģeogrāfus uz biedrības pastāvēšanai veltītās izstādes "ES ESMU ĢEOGRĀFS" atklāšanu un VI Latvijas Ģeogrāfijas biedrības kongresa svinīgajiem pasākumiem.

2023. gada 24. un 25. martā norisināsies virkne pasākumi, kas veltīti LĢB simtgadei.

⇒ PROGRAMMA

Piektdien 24.martā kongresa ietvaros norisināsies zinātniskās sekcijas, pārstāvot dažādus pētniecības virzienus, parādot ģeogrāfu un viņu kolēģu ieguldījumu daudzpusīgās jomas attīstībā. Paralēli darbosies sekojošas sekcijas: Klimats un ūdeņi, Senatnes ģeogrāfija, Teritorija, iedzīvotāji un migrācijas izaicinājumi, Tūrisma pētījumi Latvijā.

24.martā plkst. 13:30 visi interesenti tiek aicināti uz Latvijas Ģeogrāfijas biedrības 100 gadu jubilejai veltītās izstādes "Es esmu ģeogrāfs" atklāšanu. Izstāde veidota sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bibliotēku un LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti.

Pēc izstādes atklāšanas norisināsies svinīgā kongresa atklāšana.

Pēcpusdienā paralēli darbosies noslēdzošā zinātniskās programmas daļa.

Vakara noslēgumā paredzēta pasākuma svinīgā daļa un atziņas dzīvojot ar apziņu "Es esmu ģeogrāfs"!

Sestdienas 25.marta programma veltīta ģeogrāfijas skolotājiem Latvijā un Latvijas Ģeogrāfijas biedrības kopsapulcei.

Pasākuma noslēgumā paredzētas saviesīgas sarunas un svētku kliņģera baudīšana.

Aicinām visus pieteikt savu dalību šajā saitē: https://ej.uz/LGB_100

 

LU ĢZZF un LĢB drīzumā sāks īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Aktualitātes ģeogrāfijas zinātnē: Ģeogrāfija I un II vidusskolā”

Mācību gaitā ģeogrāfijas skolotāji, kuri strādā ar Ģeogrāfija I un II saturu vidusskolā, tiks iepazīstināti ar aktualitātēm ģeogrāfijas zinātnē, kas būtiski uzlabos pedagogu prasmes ikdienas darbā.

Kursa satura tēmas:

  •  Procesi Zemes sistēmās un to mijiedarbība;
  •  Dabas procesu un cilvēku mijiedarbība;
  •  Iedzīvotāju skaita un struktūras izmaiņas;
  •  Mūsdienu pilsētvide un tās attīstība;
  •  Globālās sistēmas un globālā pārvaldība.
 

Norises plāns:

5.jūnijs – tematiskās lekcijas 

6. jūnijs – tematiskās lekcijas un darba datorklasē 

12.jūnijs - tematiskās lekcijas un darba datorklasē 

13.jūnijs - tematiskās lekcijas un praktiskais darbs pilsētvidē 

10. un 11. augusts – lauka darbi 

 

Ģeogrāfijas skolotāji vidusskolā - esiet laipni aicināti pieteikties REĢISTRĒJOTIES

→ Vairāk informācijas

Ģeogrāfi pulcējās ikgadējā LĢB organizētajā reģionālajā konferencē Rogovkā jeb troks voi nu Rogovkys!

2022. gadā 18. un 19. augustā mēs, ģeogrāfijas entuziasti, plašā lokā tikāmies Rogovkā Nautrēnu vidusskolā Latgalē un iepazinām latgaliešu viesmīlību.
Pasākumu atklāja Nautrēnu vidusskolas direktore ģeogrāfe Anita Ludborža.

Izzinošās apkārtnes ekskursijas laikā apmeklējām Sarkaņkalnu ar skatu uz Adamovas ezeru, viesojamies bioloģiskajā lauksaimniecībā z/s "Liepkalns", kuri ražo produktus no zaļajiem griķiem. Iepazinām vietu, kur sākas visi ceļi jeb asfaltbetona rūpnīcu "Burzava". Dainas Dārznieku skolā iepazinām jaunākās tendences dārzkopībā un dārza ainavas veidošanā. Medus foļvarkā “Upeslāči” uzzinājām - bites, kuras no rītiem pirmās izlido no stropa ir ģeogrāfi! Pabijām arī tradicionālajā kandžas muzejā Kaunatā. Noslēgumā iepazinām modernās koncertzāles "Gors" telpas Rēzeknē.

Viesošanās Rogovkā bija izcili organizēta un patiesi jutām, ka ģeogrāfos ir spēks! Vislielākais paldies organizatoru komandai, īpaši Nautrēnu vidusskolas direktorei Anitai Ludboržai.

   Tematisko lekciju prezentācijas:

Demogrāfiski un migrācijas izaicinājumi Latgalē
Prof. Zaiga Krišjāne

Latgales augstienes ziemeļdaļa, uzbūves un reljefa akcenti
Asoc. prof. Ivars Strautnieks

Latgales urbanonīmu ģeogrāfija
Ivars Matisovs

Latgaliešu vietvārdi valsts kartēs
Otīlija Kovaļevska, Zane Cekula, Vita Strautniece
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorija

Latgales dabas vērtības - ezeri un purvi (no pagātnes līdz mūsdienām)
LU ĢZZF vadošā pētniece Laimdota Kalniņa, pētniece Karīna Stankeviča, asoc. prof. Ivars Strautnieks

   


Veikti Latvijas ezeru nosaukumu precizējumi un izveidota jauna ezeru nosaukumu vārdnīca

 

2021. gada 11. oktobrī stājās spēkā Grozījumi Civillikumā, ar kuriem tika precizēti un atjaunoti Civillikuma I un II pielikuma – “Publisko ezeru un upju saraksts” un “Ezeru saraksts, kuros zvejas tiesības pieder valstij” – dati, tajā skaitā arī ūdens objektu nosaukumi.

Ezeru nosaukumi Civillikuma pielikumos tagad sakrīt ar valsts kartēs lietotajiem. Lielākajai daļai Civillikumā iekļauto ezeru nosaukumiem ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) lēmumu ir piešķirts oficiāls statuss. Apmēram 7% ezeru nosaukumi pagaidām nav oficiāli apstiprināti, tomēr ir Valsts valodas centra atzinumi par lietošanai ieteicamajiem nosaukumiem. Pamatotu iemeslu dēļ un likumā noteiktā kārtībā arī turpmāk pastāv iespēja precizēt ezeru nosaukumus. Īpaši tas attiecas uz ezeriem, kuru nosaukumi vēl nav oficiāli, kā arī uz tiem, kam šobrīd apstiprināti divi paralēli oficiālie nosaukumi.

Ir sagatavota un LĢIA vietnē publicēta jauna ģeogrāfiska vietvārdu vārdnīca “Latvijas ezeri Civillikuma pielikumos”. Tajā ietverti Civillikuma pielikumos minēto visu 417 ezeru un mākslīgo ūdenskrātuvju nosaukumi. Vārdnīcas mērķis ir gan informēt par izmaiņām Civillikuma pielikumu jaunajā redakcijā, gan sniedzot ieskatu ezeru nosaukumu lietojumā dažādos vēstures posmos, parādīt labojumu pamatotību.

Vārdnīca pieejama elektroniski LĢIA vietnes sadaļā Darbības jomas/Toponīmikas laboratorija/Vietvārdu vārdnīcas un katalogi skatāma kā lejupielādējams →dokuments.

→ Sīkāka informācija par vārdnīcu.

Informāciju sagatavoja: Vita Strautniece, Toponīmikas laboratorijas nodaļas vadītāja Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā


2022. gada 26. martā norisinājās Latvijas Ģeogrāfijas biedrības ikgadējā kopsapulce.

Kopsapulces laikā LĢB prezidents Ivars Strautnieks sniedza pārskatu par iepriekšējā gada aktivitātēm un nākotnes plāniem. 

2021.gada biedrības aktivitāšu pārskats.

Gundegas Skagales un Armanda Vijupa ziņojums "Monētu ziedojumi un depozīti pie laukakmeņiem - to raksturojums un izplatība ainavā"

Laimdotas Kalniņas ziņojums "Latvijas dabas vērtība - kūdra: mīti, stereotipi un zinātniskie pierādījumi".


 

Ģeogrāfi pulcējās ikgadējā LĢB organizētajā reģionālajā konferencē Lubānā

2021. gadā 19. un 20. augustā mēs, ģeogrāfijas entuziasti, plašā lokā tikāmies Lubānas vidusskolā, lai ar patiesu prieku iepazītu tās apkārtni. Klātesošos uzrunāja arī Madonas novada pašvaldības priekšsēdētājs Agris Lungevičs un vietnieks ģeogrāfs Zigfrīds Gora. Paldies pašvaldībai par atbalstu! Pasākums Lubānā bija plaši apmeklēts un lieliski organizēts. Milzīgs paldies par ieguldīto darbu ģeogrāfijas skolotājai Ilvai Markovai.

   Tematiskās lekcijas prezentācijas atrodamas šeit:
LU ĢZZF vadošā pētniece Laimdota Kalniņa
LU ĢZZF profesore Zaiga Krišjāne
Profesors Māris Laiviņš
Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja Ilze Kraukle

Paldies Ilzei Krauklei par stāstījumu un ekskursiju par Lubānu, viesojāmies izstāžu zālē un ev. luteriskajā baznīcā, iepazinām kokaudzētavas “Podiņi” darba dinamiku, izkustējāmies ar aborieti Māri Aborieti, iepazinām ar uzņēmējdarbību Lubānā ar vīndari Oskaru Žvagiņu. Par nākamās dienas lielisko ekskursiju no Lubāna ezera līdz Baltinavai īpašs paldies jāsaka Ivaram Strautniekam, Laimdotai Kalniņai un Ivaram Matisovam un Ilvai Markovai. Tā bija patiesi interesanta un izzinoša. Lubānā mums bija tik laba pieredze, ka arī nākamo pasākumu gribam organizēt turpat, taču Latvijā ir tik daudz izziņas vērtas vietas, ka meklēsim nākamo sen neizzināto vietu. Iespējams tas būs Austrumlatvijā!

  


2021. gada 27. martā norisinājās Latvijas Ģeogrāfijas biedrības kopsapulce. Lai gan šoreiz unikālā attālinātā formā, proti, izmantojot platformu Zoom, tomēr dalībnieku skaits bija liels.

Kopsapulce laikā LĢB prezidents Ivars Strautnieks sniedza pārskatu par iepriekšējā gada aktivitātēm, kā arī nākotnes plāniem.

Biedrības biedri tiek aicināti iepazīties ar PĀRSKATU par galvenajiem darbības virzieniem un līdz 31. martam apstiprināt pārskatu: https://ej.uz/LGBPARSKATS2020

Kopsapulcē uzstājās un par aktuālajiem pētījumiem ziņoja prof. Zaiga Krišjāne, kura dalījās ar aktualitātēm par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz darba un dzīves līdzsvaru. Asoc. prof. Māris Bērziņš ziņoja par pētījumu, kura laikā skaidro iedzīvotāju sociālās nošķiršanās (distances) pakāpi un izvietojuma iezīmes pēc vecuma un faktiskās dzīvesvietas Latvijas lielajās pilsētās.

Savukārt, asoc. prof. Ivars Strautnieks sniedza unikālu iespēju iepazīties ar nesen izdoto grāmatu par vulkānu rašanos un izvietojumu Čehijā.

Ziņojums “Darba un dzīves līdzsvars Covid-19 laikā” (Prof. Zaiga Krišjāne)

Ziņojums “Iedzīvotāju sociāli-telpiskais izvietojums Latvijas lielajās pilsētās” (Asoc.prof. Māris Bērziņš)

Grāmatas “Čehija – vulkānu zeme” prezentācija (Asoc. prof. Ivars Strautnieks)

  • Ģeogrāfi tiekas Kuldīgā
    Šogad Latvijas Ģeogrāfijas biedrības biedri uz ikgadējo vasaras reģionālo konferenci tikās Kuldīgā 20. un 21. augustā. Pasākuma organizēšanu atbalstīja Kuldīgas novada Dome un tās priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un tās dekāne prof. Zaiga Krišjāne. Pasākuma organizēja Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāja Iveta Eglīte.

Ikgadējā ģeogrāfijas skolotāju un Latvijas Ģeogrāfijas biedrības biedru sanākšana notika mājīgajās Kuldīgas Jauniešu mājas telpās. Kā pirmais lektors uzstājās Kuldīgas attīstības aģentūras pārstāvis Raivis Jasinskis, kurš dalībniekus iepazīstināja ar interaktīvo karšu lietošanu un ArcGIS iespēju izmantošanu ģeogrāfijas mācību satura apguvei. Savukārt, skolotājas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma  vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Gunita Meiere un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja Santa Zeidaka iepazīstināja ar izstrādāto starpdisciplināro pieeju novada vēstures un ģeogrāfijas satura apguvei. Ar jaunākajām pētniecības metodēm un instrumentiem, ko ģeogrāfijas un dabas zinību skolotāji var izmantot savā ikdienas darbā ar skolēniem iepazīstināja kuldīdzniece LU ĢZZF asociētā profesore Iveta Šteinberga. Prezentācijas virsmērķis bija uzsvērt zinātnes nozīmi un pielietojumu skolās, parādīt daudzveidīgo metožu klāstus, ko iespējams izmantot ģeogrāfijā, iepazīstināt ar ikvienam pieejamām ierīcēm, ko var izmatot datu iegūšanai (piemēram, viedtālrunis), kā arī uzsvērt konkrētās teritorijas nozīmi katrā pētījumā. Profesors Māris Laiviņš stāstīja par Kurzemes mežiem īpaši uzsverot skābaržu mežu nozīmi šajā reģionā, kā arī to, ka Kazdangas muižas parkā sastopami interesanti eksemplāri, piemēram, korķozols. Profesore Zaiga Krišjāne iepazīstināja ar Demogrāfiskiem un migrācijas izaicinājumiem Latvijas reģionos, īpaši izvērtējot izmaiņas dažāda līmeņa teritorijās. Vizuālais materiāls atspoguļoja iedzīvotāju skaita un  vecuma struktūras izmaiņas dabiskās kustības un migrācijas rezultātā Latvijas novados un Rīgā. Dienas otrajā daļa papildus aktīvām, izzinošām un intelektuālām nodarbībām pilsētvidē tika iepazīta Kuldīgas pilsētas ģeogrāfijas. Tas notika kopā ar  Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu un Kuldīgas Attīstības aģentūras vadītājas vietnieku Kasparu Rasu. Otrās dienas mācību ekskursiju vadīja Latvijas Ģeogrāfijas biedrības prezidents asociētais profesors Ivars Strautnieks. Un tās laikā dalībnieki apmeklēja Ātrās klintis pie Lēnām, Lēģernieku krauju pie Lētīžas, Lankas ieleju un Embūtes pilskalnu, Krievu kalnu un Kazdangu.

2019. gads

Ģeogrāfijas skolotāji un interesenti tiekas Valkā

2019. gada Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Latvijas Ģeogrāfijas biedrības sadarbībā ar Valkas novada Domi reģionālā konference šogad norisinājās Valkā 19. un 20. augustā.

Ikgadējās reģionālās konferences “Novadpētniecība - sava novada, pilsētas izzināšana un izpēte Latvijas ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās darbības pilnveidei” Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolotāju Guntras Gaidlazdas un Vinetas Skutānes organizētais pasākums bija lielisks. Paldies!