Studiju process (lauka studiju kursi) 2019./2020. akad. gada pavasara semestrī:
PLĀNOJUMS

Iespējamas izmaiņas!

 

Lodes muiža ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes lauka kursu stacionārs. Tur norisinās lielākā daļa lauka kursu, kuru laikā topošie ģeogrāfi, ģeologi un vides zinātņu eksperti apgūst praktiskās iemaņas lauka darbos. Šī vieta ir jau paudžu paudzēs mīlēta visas ģeotautas vidū. Apskati Lodesmuižas apkārtni 3D modelī

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes lauku stacionārs „Lodesmuiža” izmantojama kā studiju, pētniecības un apmešanās vieta. Lai sekmētu sadarbību ar citām izglītojošām un pētnieciskām institūcijām, veicinātu LU finansiālo darbību un sekmētu saimniecisko vajadzību nodrošinājumu, ir apstiprināts ar LU 30.03.2012. rīkojumu Nr.1/100 lauku stacionāra „Lodesmuiža” maksas pakalpojumu cenrādis.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes lauka kursu stacionāra "Lodes muiža" atrašanās vieta Vecpiebalgas novadā Taurenes pagastā: