Studiju process, lauka studiju kursi 2020./2021. akad. gada pavasara semestrī:
PLĀNOJUMS

Iespējamas izmaiņas!

Pirms lauka studiju kursu sākuma, aicināti iepazīties ar epidemioloģiskās drošības noteikumiem:
LU 17.05.2021. rīkojums Nr. 1-4/241
LU noteikumi par epidemioloģiskās drošības pasākumiem lauka studiju kursu norisē