Studiju mobilitāteSTUDENTIEM
Erasmus+ studiju mobilitāte sniedz iespēju studējošajiem pavadīt integrētu studiju periodu kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstu partneraugstskolām. Programmas mērķis ir sniegt studentiem vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību. Minimālais apmaiņas studiju perioda termiņš ir 3 mēneši, maksimālais – 12 mēneši.

Personāla mobilitāteDARBINIEKIEM
Erasmus+ personāla mobilitātes mērķis ir tās dalībnieku pieredzes apmaiņa ārvalstu partneraugstskolās, ar kurām LU ir noslēgti divpusējie Erasmus+ līgumi. Pieredzes apmaiņa var izpausties kā individuālas tikšanās ar kolēģiem, lai iegūtu ārvalstu augstskolu pieredzi, pārrunātu jautājumus un problēmas dažādās augstskolu darbības jomās. Vizītes mērķis nevar būt piedalīšanās konferencēs un semināros, izņemot pasākumos, ko ārvalstu augstskolas speciāli rīko saviem partneriem (piemēram, Staff training week vai International student week).