2019./2020. akadēmiskā gada ziemas sesijas plānojumi ĢZZF

Bakalaura studiju programmām:

Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. - .pdf

Maģistra studiju programmām:

Ģeogrāfija - .pdf

Ģeoloģija - .pdf

Vides zinātne - .pdf

Telpiskās attīstības plānošana - .pdf

 

Uzmanību - plānojumos iespējamas izmaiņas!