2023./2024. akadēmiskā gada ziemas sesijas plānojumi ĢZZF

Bakalaura studiju programmām:

Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne.
Ģeoinformātika
Kultūrvides mantojums

 

Maģistra studiju programmām:

Ģeogrāfija 
Ģeoloģija
Vides zinātne
Telpiskās attīstības plānošana

 

Uzmanību - plānojumos iespējamas izmaiņas!