Docētāju konsultāciju laiki 2021./2022. akadēmiskā gada rudens semestrī:

 Uzmanību!
Lai nodrošinātu drošu studiju procesu, vīrusa infekcijas izplatības ierobežošanas laikā, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē mācībspēku konsultācijas daļēji vai pilnīgi var tikt organizētas attālināti (ja tā nosaka aktuālie epidemioloģiskās drošības noteikumi LU).

Ģeogrāfijas nodaļa

Ģeoloģijas nodaļa

Vides zinātnes nodaļa