Docētāju konsultāciju laiki 2020./2021. akadēmiskā gada rudens semestrī:

 Uzmanību!
Lai nodrošinātu drošu studiju procesu, vīrusa infekcijas izplatības ierobežošanas laikā, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē mācībspēku konsultācijas līdz tiek organizētas attālināti!

Ģeogrāfijas nodaļa

Ģeoloģijas nodaļa

Vides zinātnes nodaļa