Docētāju konsultāciju laiki 2022./2023. akadēmiskā gada rudens semestrī:

Ģeogrāfijas nodaļa

Ģeoloģijas nodaļa

Vides zinātnes nodaļa

 

 Uzmanību!
Lai nodrošinātu drošu studiju procesu, vīrusa infekcijas izplatības ierobežošanas laikā, kā arī LU energoresursu taupības pasākumu laikā mācībspēku konsultācijas daļēji vai pilnīgi var tikt organizētas attālināti (ja tā nosaka aktuālie epidemioloģiskās drošības un energoresursu taupības pasākumu noteikumi LU).