Docētāju konsultāciju laiki 2021./2022. akadēmiskā gada rudens semestrī:

 Uzmanību!
Lai nodrošinātu drošu studiju procesu, vīrusa infekcijas izplatības ierobežošanas laikā, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē mācībspēku konsultācijas daļēji var tikt organizētas attālināti.

Ģeogrāfijas nodaļa

Ģeoloģijas nodaļa

Vides zinātnes nodaļa