Docētāju konsultāciju laiki 2020./2021. akadēmiskā gada rudens semestrī:

 Uzmanību!
Lai nodrošinātu drošu studiju procesu, vīrusa infekcijas izplatības ierobežošanas laikā, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē mācībspēku konsultācijas līdz š.g. 28. oktobrim tiek organizētas attālināti!

Ģeogrāfijas nodaļa

Ģeoloģijas nodaļa

Vides zinātnes nodaļa