LU Dabas mājas Studentu informācijas centrs


Ģeogrāfijas bakalaura studiju programmas direktors

Ģeoloģijas bakalaura studiju programmas direktors

Vides zinātnes bakalaura studiju programmas direktore


Ģeoloģijas maģistra studiju programmas direktors

Vides zinātnes maģistra studiju programmas direktore

Telpiskās attīstības plānošanas profesionālās maģistra studiju programmas direktors


Ģeoloģijas doktora studiju programmas direktors