LU Dabas mājas Studentu informācijas centrs


Ģeogrāfijas bakalaura studiju programmas direktore

Ģeoloģijas bakalaura studiju programmas direktors

Vides zinātnes bakalaura studiju programmas direktors


Ģeogrāfijas maģistra studiju programmas direktore

Ģeoloģijas maģistra studiju programmas direktors

Vides zinātnes maģistra studiju programmas direktore

Telpiskās attīstības plānošanas profesionālās maģistra studiju programmas direktors


Dabaszinātnes (Ģeogrāfija), Dabaszinātnes (Ģeoloģija), Dabaszinātnes (Vides zinātne) studiju programmas direktora p.i.