Studiju, prakses iespējas ERASMUS+ apmaiņas programmā

Līgumaugstskolu tabula

Pieteikuma forma ERASMUS+ STUDIJU mobilitātei

Pieteikuma forma ERASMUS+ PRAKSES mobilitātei

ERASMUS+ stipendijas likmes studijām

ERASMUS+ docētāju un personāla mobilitātes stipedniju likmes

Learning agreement for traineeships

Learning agreement for studies

Steps to fill in the learning agreement for studies and traineeships

ERASMUS+ stipendija

 

AKTUALITĀTES

PĀRRUNAS studijām ārvalstīs 2022. gada pavasara semestrī

 → VIDEO ieraksts (Informatīvā tikšanās par Erasmus+ mobilitātes iespējām LU. 07.02.2022.)

ĢZZF studenti, kuri izlems studēt ārvalstīs 2023. gada pavasara semestrī, tiek aicināti uz pārrunām 214. telpā, ĢZZF dekanātā:

  • 20. septembrī, otrdienā, plkst. 14.00;
  • vai 22. septembrī, ceturtdienā, plkst. 12.00.

Informācija studentiem ERASMUS+ pārrunām - lai tās būtu saturīgākas, lūgums pārdomāt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:
Please prepare short telling (max 5 min.) about your:
- ERASMUS+ choice (one or several universities and specific program);
- practical preparation (travel and accommodation);
- previous travel experience;
- expectations and gains from the international experience.

Līdz 2022. gada 20. septembrim plkst. 12.00 jānodod ĢZZF sekretārei G. Vigulei fakultātē 214. telpā vai jāiesūta e-pastā gunta.vigule@lu.lv datorrakstā izpildīta pieteikuma forma studiju mobilitātei.


Studenti ERASMUS programmā laika periodā

ERASMUS+ studiju, prakses koordinatore LU ĢZZF