Studē pasauli Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē!