Nodarbību plānojums 2020./2021. akadēmiskā gada pavasara semestrī

Bakalaura studiju programma

Ģeogrāfija.Ģeoloģija.Vides zinātne. → .pdf

Maģistra studiju programma

Ģeogrāfija → .xls
Ģeoloģija → .pdf
Vides zinātne → .xls
Telpiskās attīstības plānošana → .pdf

Uzmanību, plānotajos nodarbību sarakstos ir iespējamas izmaiņas!
Studiju kursi notiek attālināti (kā to nosaka aktuālie epidemioloģiskās drošības noteikumi LU). Aicināti sekot studiju kursu docētāju ziņojumiem-aktualitātēm e-studijās u.tml., īpaši Covid-19 vīrusa infekcijas izplatības ierobežošanas laikā.