Ja Tu esi mērķtiecīgs jaunietis, kam interesē daba un rūp apkārtējā vide, Tev patīk radoši un aktīvi pavadīt brīvo laiku - tad pievienojies „Vides akadēmijas” kursantiem!

Akadēmijā varēsi iegūt zināšanas un izpratni par vidi, vides aizsardzības nepieciešamību! Gaidām tieši Tevi jauno vides zinātnieku skolas „Vides akadēmija” organizētajās nodarbībās/olimpiādē 2022./2023. mācību gadā un izcīni iespēju studēt par brīvu Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē jaunajā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centra Dabas mājā! 

„Vides akadēmija” ir jauno vides zinātnieku skola - olimpiāde, kuru organizē Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. „Vides akadēmijā" var piedalīties visi Latvijas vidusskolu 10.-12. klašu skolēni, kuri padziļināti interesējas par vides zinātni, vides aizsardzības jautājumiem ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Nodarbības notiek no oktobra līdz maijam, sestdienās no plkst. 11:00 - 15:00. Latvijas Universitātes Dabas mājā. Nodarbības ir bez maksas! 

Katra nodarbība ir veltīta kādai no vides zinātnes tēmām, piemēram: ūdens kvalitāte, resursu ilgtspējīga izmantošana, pilsētas vides kvalitāte u.c. Tajās piedalās fakultātes pasniedzēji un viesi no vides aizsardzības institūcijām, pašvaldībām, uzņēmumiem. Tev būs iespēja aktīvā un interesantā veidā uzzināt daudz jauna! 

Piedaloties Vides akadēmijas aktivitātēs, demonstrējot savas zināšanas un prasmes par apgūtajām vides tēmām, dalībnieki krāj punktus. Mācību gada trīs labāko rezultātu īpašnieki iegūs iespēju studēt bakalaura studiju programmā LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē par brīvu. Ja Tu jau domā par studijām Latvijas Universitātē, tad šī Tev ir lieliska iespēja uzzināt vairāk par studijām, nākamajām darba iespējām un iepazīt Ģeogrāfijas uz Zemes zinātņu fakultāti jaunajā Dabas mājā.

Pirmā 2022./2023. mācību gada nodarbība - 2022. gada 17. septembrī.

Lai pieteiktos akadēmijā un piedalītos tās aktivitātēs - aizpildi pieteikumu anketu tiešsaistē vai sūti  pieteikuma anketu   e-pastā: vides.akademija@lu.lv  

Adrese: LU Dabas māja, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 301. auditorija, Jelgavas iela 1, Rīga (Torņakalnā).

­


Vides akadēmijas nodarbību plāns 2022./2023. mācību gadam

Numurs

Lekcija

Datums

Laiks, norises vieta

1.

Ievadnodarbība: aktuālās vides problēmas

17.09.2022

11:00-15:00​

301.telpa​

2.

Ģeoloģiskā vide un izaicinājumi

15.10.2022

11:00-15:00​

301.telpa​

3.

Vides procesi ūdens objektos

26.11.2022

11:00-15:00​

301.telpa​

4. ​

Gaisa kvalitāte​

17.12.2022​

11:00-15:00​

301.telpa​

5.​

Mitrāji​ un to izmantošana

21.01.2023​

11:00-15:00​

702.telpa​

6.​

Vides erudīts

18.02.2023​

11:00-15:00​

tiešsaistē

7.​

Mežu ekosistēmas

25.03.2023​

11:00-15:00​

301.telpa​

8.​

Resursu izmantošana un aprite​

15.04.2023​

11:00-15:00​

301.telpa​

9.​

Piekrastes procesi

13.05.2023​

​Tiks precizēta

Aktualitātes

Nodarbība “Mitrāji un to izmantošana” 21. janvārī

Mitrāji ir teritorijas, kas pastāvīgi vai periodiski ir pārmitras. Tiem ir liela nozīme noteces regulēšanā, ūdeņu attīrīšanā, kā arī tie nodrošina ar barību un dzīves vietu bezgala lielu skaitu dzīvu būtņu.

Nodarbības laikā sniegsim ieskatu par mitrājiem, to klasifikāciju, nozīmi un funkcijām. Parunāsim par to aizsardzību, izmantošanu un rekultivāciju gan Pasaules, gan Latvijas mērogā. Šī mēneša nodarbībā “Vides akadēmijas” kadetiem būs iespēja patstāvīgi veikt eksperimentu par ūdens noturības kapacitāti augsnē.

Tiekamies 21. janvārī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Jelgavas ielā 1, 702. auditorijā (7. stāvā), LU Dabas mājā.

Jaunajiem kadetiem reģistrācija šeit: ej.uz/videsakademija­


 

Nodarbība “Gaisa kvalitāte” 10. decembrī

Līdz ar ziemu Latvijā ir sākusies arī apkures sezona. Salam kožot, skursteņiem kūpot un radiatoriem silstot, mainās ne tikai apkārtējās vides temperatūra, bet arī kvalitāte.

Decembra nodarbībā runāsim par to, kas tad īsti notiek gaisā mums virs galvas un mums visapkārt. No kā sastāv gaiss? Kas piesārņo gaisu? Kā mēs varam izmērīt gaisa kvalitāti? Kāds gaiss ir cilvēkam visoptimālakais dažādās dzīves situācijās? Uz šiem jautājumiem kopīgi radīsim atbildes gan teorētiski, gan arī spēlēsimies un modelēsim tīri praktiski!

Tiekamies sestdienā, 10. decembrī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Jelgavas ielā 1, LU Dabas mājā, 301. auditorijā.


 

Nodarbība "Vides procesi ūdens objektos" 26. novembrī

Ūdens ir neatņemams elements dzīvības nodrošināšanā uz Zemes. Cilvēku un citu organismu dzīvības procesos nozīmīgs ir ne tikai pieejamā ūdens daudzums, bet arī tā kvalitāte. Ūdens kvalitātes pazemināšanos piesārņojuma un citu ārēju faktoru ietekmē īpaši izjūt organismi, kuriem ūdens ir dzīves vide.
Ar Vides akadēmijas kursantiem nodarbībā "Vides procesi ūdens objektos" tiekamies 26. novembrī, sestdienā, plkst. 11.00 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 301. auditorijā 3. stāvā, LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1.  

Darbojoties gan teorētiski, gan arī praktiski, noskaidrosim kā dažādi procesi ietekmē cilvēku un dzīvnieku labklājību un kādēļ vispār ir jārūpējas, lai mūsu upēs, ezeros un piemājas dīķos būtu laba ūdens kvalitāte.


   

Nodarbība "Ģeoloģiskā vide un izaicinājumi" 15. oktobrī

Ģeoloģiskie apstākļi ir daudzu ekosistēmu nozīmīga sastāvdaļa, kas nosaka enerģijas un vielu plūsmu, ir fiziskā dzīvesvide daudzām dzīvām būtnēm. Saimniecībā ģeoloģiskie apstākļi ir svarīgs resursu avots, tie veic ūdens aizsardzību, kā arī nodrošina vietu dažādu ēku būvēšanai.

Ģeoloģisko apstākļu un procesu izprašana ļauj labāk novērtēt dabas vides stāvokli, paredzēt piesārņojuma izplatīšanos, ilgtspējīgāk izmantot zemes dzīļu resursus, pasargāt pazemes ūdeņus, kā arī veiksmīgāk risināt citus ar vides aizsardzību saistītus jautājumus. Tādēļ šī mēneša “Vides akadēmijas” nodarbībā ar praktiskiem un teorētiskiem uzdevumiem mācīsimies novērtēt ģeoloģiskas vides apstākļus, ieraudzīt izaicinājumus un rast risinājumus vides stāvokļa uzlabošanai.

Ar Vides akadēmijas kursantiem tiekamies 15. oktobrī, sestdienā, plkst. 11.00 LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 301. auditorijā 3. stāvā, LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1.


 

2022. gadā 17. septembrī norisināsies pirmā 2022./2023. mācību gada nodarbība

Vides zinātne un vides aizsardzība pēta jautājumus, kuros saskaras cilvēka un dabas intereses, līdz ar to jāspēj situācija uzlūkot no gana daudziem aspektiem.

Pirmajā šī gada “Vides akadēmijas” nodarbībā iztirzāsim pasaules aktuālākās vides problēmas un izaicinājumus. Nodarbības laikā gadījumu analīzē uzlūkosim viegli pamanāmos aspektus, kā arī aspektus, kuru ieraudzīšanai nepieciešam rūpīgāka datu analīze. Nodarbības noslēgumā būs iespēja pārbaudīt savu erudīciju ar vides zinātni saistītajos jautājumos.

Tiekamies 17. septembrī, sestdienā, plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Jelgavas ielā 1, 301. auditorijā, LU Dabas mājā.

Pieteikumu anketu aizpildi tiešsaistē vai sūti pieteikuma anketu uz e-pastu vides.akademija@lu.lv.