Ja Tu esi mērķtiecīgs jaunietis, kam interesē daba un rūp apkārtējā vide, Tev patīk radoši un aktīvi pavadīt brīvo laiku - tad pievienojies „Vides akadēmijas” kursantiem!

Akadēmijā varēsi iegūt zināšanas un izpratni par vidi, vides aizsardzības nepieciešamību! Gaidām tieši Tevi jauno vides zinātnieku skolas „Vides akadēmija” organizētajās nodarbībās/olimpiādē 2019./2020. mācību gadā un izcīni iespēju studēt par brīvu Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē jaunajā Latvijas Universitātes akadēmiskajā centra Dabas mājā! 

„Vides akadēmija” ir jauno vides zinātnieku skola - olimpiāde, kuru organizē Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. „Vides akadēmijā" var piedalīties visi Latvijas vidusskolu 10.-12. klašu skolēni, kuri padziļināti interesējas par vides zinātni, vides aizsardzības jautājumiem ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Nodarbības notiek no oktobra līdz maijam, sestdienās no plkst. 11:00 - 15:00. Latvijas Universitātes Dabas mājā. Nodarbības ir bez maksas! 

Katra nodarbība ir veltīta kādai no vides zinātnes tēmām, piemēram: ūdens kvalitāte, resursu ilgtspējīga izmantošana, pilsētas vides kvalitāte u.c. Tajās piedalās fakultātes pasniedzēji un viesi no vides aizsardzības institūcijām, pašvaldībām, uzņēmumiem. Tev būs iespēja aktīvā un interesantā veidā uzzināt daudz jauna! 

Piedaloties Vides akadēmijas aktivitātēs, demonstrējot savas zināšanas un prasmes par apgūtajām vides tēmām, dalībnieki krāj punktus. Mācību gada trīs labāko rezultātu īpašnieki iegūs iespēju studēt bakalaura studiju programmā LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē par brīvu. Ja Tu jau domā par studijām Latvijas Universitātē, tad šī Tev ir lieliska iespēja uzzināt vairāk par studijām, nākamajām darba iespējām un iepazīt Ģeogrāfijas uz Zemes zinātņu fakultāti jaunajā Dabas mājā.

Pirmā 2020./2021. mācību gada nodarbība - 26. septembrī.

Lai pieteiktos akadēmijā un piedalītos tās aktivitātēs - aizpildi pieteikumu anketu tiešsaistē vai sūti pieteikuma anketu  e-pastā: vides.akademija@lu.lv  

Adrese: LU Dabas māja, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 301. auditorija, Jelgavas iela 1, Rīga (Torņakalnā).


Vides akadēmijas nodarbību plāns 2020./2021. gadam

 

Lekcija 

Datums, laiks 

Laiks, norises vieta 

1. 

Ievadnodarbība: Šis tas par vides zinātni 

26.09.2020 

 

11:00-15:00 

301.telpa 

2. 

Augsne – dzīvās dabas pamats 

Oktobris 

 

11:00-15:00 

301.telpa 

3. 

Vides stāvokļa noteikšana 

Novembris 

 

11:00-15:00 

301.telpa 

4.  

Vide un uguns 

Decembris 

 

11:00-15:00 

301.telpa 

5. 

Vides erudīcijas mēnesis 

Janvāris 

 

11:00-15:00 

301.telpa 

6. 

Vide un ĢIS 

Februāris 

 

11:00-15:00 

301.telpa 

7. 

Vide un droša pārtika 

Marts 

 

11:00-15:00 

301.telpa 

8. 

Pilsētvide un procesi 

Aprīlis 

 

11:00-15:00 

301.telpa 

9. 

Vide un dzīvā daba 

Maijs 

11:00-15:00 

301.telpa 

Aktualitātes

2020. gada 26. septembrī norisināsies pirmā 2020./2021. ak.g. nodarbība "Šis un tas par vides zinātni"

Vides zinātne un vides aizsardzība pēta jautājumus, kuros saskaras cilvēka un dabas intereses, līdz ar to jāspēj situācija uzlūkot no gana daudziem aspektiem.

Pirmajā šī gada “Vides akadēmijas” nodarbībā iztirzāsim pasaules aktuālākās vides problēmas un izaicinājumus. Nodarbības laikā gadījumu analīzē uzlūkosim viegli pamanāmos aspektus, kā arī aspektus, kuru ieraudzīšanai nepieciešam rūpīgāka datu analīze. Nodarbības noslēgumā būs iespēja pārbaudīt savu erudīciju ar vides zinātni saistītajos jautājumos.

Tiekamies 26. septembrī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Jelgavas ielā 1, 301. auditorijā, LU Dabas mājā.

Pieteikumu anketu aizpildi tiešsaistē vai sūti pieteikuma anketu uz e-pastu vides.akademija@lu.lv.  


 

2020. gada 1. februārī norisināsies piektā nodarbība – "Resursu izmantošana un aprite"

Mūsu planētu veido neskaitāmas vielas, lietas, organismi un parādības, kas nodrošina līdzāspastāvēšanas iespējas miljoniem augu, dzīvnieku un mikroorganismu sugu. Lielu daļu no šiem resursiem cilvēks ir iemācījies mērķtiecīgi iegūt un pielāgot. Šā iemesla dēļ mēs varam baudīt radītos apstākļus, ieraudzīt ražošanas spējas, tomēr šim procesam ir arī otra puse – resursu izsīkšana, kā arī dažādu nevajadzīgu, arī bīstamu blakusproduktu un atkritumu rašanās.

Pēdējo dekāžu laikā daļa sabiedrības aizvien biežāk dažādus blakusproduktus un atkritumus uzlūko kā iespējamos resursus jaunu produktu un pakalpojumu iegūšanai. Kādas ir jaunākās zinātnieku idejas atkritumu un blakusproduktu izmantošanai? Kuras ir otrreiz izmantojamās lietas? Kas ir aprites ekonomika?

Šos un daudzus citus jautājumus uzzināsiet Vides akadēmijas nodarbībā, kas notiks 1. februārī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Jelgavas ielā 1, 301. auditorijā, LU Dabas mājā.


2020. gada 25. janvārī norisināsies ceturtā “Vides akadēmijas” nodarbība – Gaisa kvalitāte

Cilvēka dzīves procesu norisei ir nepieciešams skābeklis, ko mēs iegūstam ar katru elpas vilcienu. Atkarībā no vides kurā atrodamies, bez nepieciešamā skābekļa, cilvēks var ieelpot arī vielas, kas var kaitēt veselībai. Piesārņots gaiss līdzīgā veidā kaitē arī citām dzīvām būtnēm un augiem.

Transports, apkure, dažādu ķīmisku vielu lietošana atstāj iespaidu uz gaisa kvalitāti, īpaši pilsētās, kur vairāki piesārņojuma objekti var atrasties salīdzinoši nelielā teritorijā. Gaisa kvalitāte mainās arī dažādu dabisku norišu rezultātā, piemēram, šobrīd aktuālo Austrālijas mežu ugunsgrēki arī ir nozīmīgs gaisa piesārņotājs. Kā dažādie piesārņojuma veidi ietekmē cilvēka veselību un procesus dabā apspriedīsim šajā nodarbībā. Par vēl vienu interesantu gaisa kvalitātes aspektu – putekšņu daudzumu gaisā – mūs iepazīstinās aerobioloģe, LU ĢZZF vadošā pētniece Olga Sozinova. 

Tiekamies 25. janvārī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Jelgavas ielā 1, 301. auditorijā, LU Dabas mājā.


2019. gada 7. decembrī norisināsies trešā nodarbība – "Iekšzemes ūdeņu kvalitāte, vides procesi ūdens objektos"

Ūdens ir neatņemams elements dzīvības nodrošināšanā uz Zemes. Cilvēku un citu organismu dzīvības procesos nozīmīgs ir ne tikai pieejamā ūdens daudzums, bet arī tā kvalitāte. Ūdens kvalitātes pazemināšanos piesārņojum un citu ārēju faktoru ietekmē īpaši izjūt organismi, kuriem ūdens ir dzīves vide.

Vai esi domājis, kas notiek ar vielām, kuras tiek noskalotas kanalizācijā? Vai visas vielas, ko izvadām no organisma vai nomazgājam no savas ādas tiek uztvertas, attīrītas un nenonāk apkārtējā vidē? Vai šādi procesi var ietekmēt ūdens dzīvotņu stāvokli? Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem un saprastu, kāds ir Latvijas iekšzemes ūdens objektu stāvoklis, apmeklē šī mēneša “Vides akadēmijas” nodarbību.

Šīs nodarbības viesis būs saldūdeņu biotopu eksperte Lauma Vizule-Kohovska, kura ar teorētiskiem un praktiskiem uzdevumiem dos iespēju iepazīties ar saldūdens biotopu novērtēšanu.  

Tiekamies 2019. gada 7. decembrī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Jelgavas ielā 1, 301. auditorijā, LU Dabas mājā.


 

2019. gada 9. novembrī norisināsies otrā nodarbība – "Ģeoloģiskā vide un izaicinājumi"

Ģeoloģiskie apstākļi ir daudzu ekosistēmu nozīmīga komponente, kas nosaka enerģijas un vielu plūsmu, ir fiziskā dzīvesvide daudzām dzīvām būtnēm. Saimniecībā ģeoloģiskie apstākļi ir nozīmīgs resursu avots, tie veic ūdens aizsardzību, kā arī nodrošina vietu dažādu ēku būvēšanai.

Ģeoloģisko apstākļu un procesu izprašana nodrošina ļauj labāk novērtēt dabas vides stāvokli, paredzēt piesārņojuma izplatīšanos, ilgtspējīgāk izmantot zemes dzīļu resursus, pasargāt pazemes ūdeņus, kā arī veiksmīgāk risināt citus ar vides aizsardzību saistītus jautājumus. Tādēļ šī mēneša “Vides akadēmijas” nodarbībā ar praktiskiem un teorētiskiem uzdevumiem mācīsimies novērtēt ģeoloģiskas vides apstākļus, ieraudzīt izaicinājumus un rast risinājumus vides stāvokļa uzlabošanai.

Tiekamies 9. novembrī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Jelgavas ielā 1, 301. auditorijā, LU Dabas mājā.


 

Pirmā nodarbība “Vides zinātne – daudzu zinātnes nozaru saskarsmes punkts” 12. oktobrī

Vides kvalitātes uzlabošana un aizsardzība bieži prasa zināšanas dažādās jomās, jautājumu risināšanai noder zināšanas gan par dabas procesiem, gan par cilvēka uzvedību un rīcību.

2019./2020. mācību gada pirmajā nodarbībā kopīgi pētīsim vienu no vides aizsardzības izaicinājumiem no dažādiem skatu punktiem, mēģināsim saskatīt vides jautājumu dažādos aspektus.

Nodarbības otrajā daļā būs iespēja satikt Latvijas Universitātes pētnieku Linardu Kļaviņu, kurš iepazīstinās ar pētījumiem par meža nekoksnes resursu izmantošanu. Otrs viesis būs Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes absolvente Aiga Tora, kura pastāstīs par savu profesionālo ikdienu, kas saistīta ar darbu vides konsultāciju uzņēmumā.

Tiekamies 12. oktobrī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Jelgavas ielā 1, 301. auditorijā, LU Dabas mājā.