Ģeoloģijas nodaļas vadītājs


Ģeoloģijas nodaļas galvenie pētījumu virzieni:
  • Sedimentoloģija un devona mugurkaulnieku paleontoloģija (E. Lukševičs, Ģ. Stinkulis)
  • Ģeofizikālie pētījumi (J. Karušs, J. Ješkins)
  • Polārie pētījumi (J. Karušs, J. Ješkins, M. Krievāns)
  • Derīgo izrakteņu ģeoloģija (V. Segliņš, Ģ. Stinkulis)
  • Pazemes ūdeņi (A. Babre, J. Bikše, A. Dēliņa, A. Kalvāns, I. Retiķe)

lu_geologi

Katedras:

Pamatiežu ģeoloģijas katedra →
Lietišķās ģeoloģijas katedra →

Laboratorijas un centri studijām un pētniecībai:

Hidroģeoloģijas un inženierģeoloģijas laboratorija
Iežu pētījumu laboratorija
Mineraloģijas un paleontoloģijas laboratorija
Vides datēšanas laboratorija
Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs →