Katru gadu janvāra beigās un februāra sākumā noris LU zinātniskā konference, kuru organizē arī Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Kopš 2018. gada LU konferences statuss mainīts no nacionāla uz starptautiska līmeņa konferenci.