Lietišķo studiju kursi ārpus izglītības iestādes ir ģeogrāfijas, ģeoloģijas, vides zinātnes bakalaura un maģistru studiju programmas studentu brīva izvēle. Tie ir paredzēti praktisko iemaņu un prasmju attīstīšanai, kā arī, lai apgūtu informācijas vākšanas, apstrādes, analīzes un sistematizēšanas metodes.

→ Nolikums par Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu lietišķo studiju kursu īstenošanu

→ Lietišķo studiju kursa programma

→ Atskaite par lietišķajām studijām bakalaura/maģistra studiju programmā

→ Lietišķo studiju vadītāja atsauksme/vērtējums par studenta darbu un zināšanām lietišķo studiju kursa laikā

 

→ Lietišķo studiju iespējas Lauku atbalsta dienestā no jūnija līdz septembrim -  vasaras prakse 2-3 mēnešu garumā Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Saldū, Talsos vai Valmierā.