Vides zinātnes studiju programmu absolventu stāsti

Bieži jaunieši uzdod jautājumus:

  1. Ko dara un kur strādā Vides zinātnes studiju programmu absolventi?
  2. Kādas zināšanas, prasmes un kompetences ir nepieciešamas strādājot ar vides zinātni saistītās darba jomās?

Vides zinātnes studiju programmu absolventu atmiņas par studijām un vēlējumi pašreizējiem studentiem un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docētājiem atspoguļo atšķirīgos ceļus studiju uzsākšanai vides zinātnes studiju programmās, daudzveidīgo darba vietu spektru pēc maģistra grādu iegūšanas, kā arī parāda pašreizējiem studentiem nozīmīgās atziņas, kuras viņi ir ieguvuši studiju procesā un ieņemot dažādus amatus pēc studijas pabeigšanas.