Katedras vadītājs

asoc. prof. Māris Bērziņš
e-pasts: maris.berzins@lu.lv

Cilvēka ģeogrāfijas katedra ir LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) Ģeogrāfijas nodaļas akadēmiskā struktūrvienība. Katedra – sākotnēji kā Ekonomiskās ģeogrāfijas katedra – izveidota 1944. gadā. Par Cilvēka ģeogrāfijas katedru to pārdēvēja 1996. gadā. Pašlaik katedrā strādā 11 docētāji un pētnieki, bet promocijas darbus izstrādā 8 doktorantūras studenti. Katedra organizē un īsteno pētniecisko un studiju darbu Cilvēka ģeogrāfijas zinātņu apakšnozarē, nodrošinot bakalaura, maģistra un doktora akadēmisko studiju programmu īstenošanu LU ĢZZF.

Akadēmiskais personāls:
Dr. geogr., profesore Zaiga Krišjāne
Dr. geogr., asociētais profesors Māris Bērziņš
Dr. geogr., asociētais profesors Pēteris Šķiņķis
Dr. geogr., docents Juris Paiders
Dr. geogr., docente Elīna Apsīte-Beriņa
Dr. geogr., lektors Ģirts Burgmanis
Dr. geogr., pētniece Aija Lulle
Dipl. Arhit., lektore Gunta Lukstiņa
PhD., pētnieks Guido Sechi
M.vid.zin.pārv., pētniece Laila Kūle
M.geogr., pētniece Baiba Švāne
M.geogr., zinātniskais asistents Jānis Krūmiņš

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības:
ģeogrāfija (Zaiga Krišjāne, Māris Bērziņš, Elīna Apsīte-Beriņa, Juris Paiders, Ģirts Burgmanis);
demogrāfija (Zaiga Krišjāne, Māris Bērziņš, Elīna Apsīte-Beriņa).

Zinātnisko pētījumu virzieni:

 • Iedzīvotāju ģeogrāfija
 • Pilsētu un apdzīvojuma ģeogrāfija
 • Ekonomiskā ģeogrāfija
 • Sociālā ģeogrāfija
 • Politiskā ģeogrāfija
 • Reģionālā ģeogrāfija
 • Transporta ģeogrāfija
 • Tūrisma ģeogrāfija
 • Lauku ģeogrāfija
 • Iedzīvotāju mobilitāte un darbaspēka migrācija
 • Vietu un teritoriju attīstības plānošana
 • Iedzīvotāju demogrāfiskā un sociāli-ekonomiskā diferenciācija
 • Teritoriālās sistēmas un reģioni
 • Iedzīvotāju ataudze un novecošanās
 • Teritoriālo kopienu analīze un pārvaldība
 • Datu apstrādes un analīzes metodes