Kāpēc studēt LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē?

Ja gribi kļūt par civilizācijas pamatvērtību – Zemes resursu sargātāju, laikapstākļu prognozētāju, ekspertu to apguves un izmantošanas  jomā, nāc studēt Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē (LU ĢZZF)!

Kamēr vieni jūtas bezspēcīgi bez GPS navigatora, ģeogrāfi ir tie, kas orientējas telpā, veido ceļu kartes un izcili konkurē darba tirgū, jo ģeogrāfiem ir spēja vispusīgi redzēt likumsakarības. Ģeogrāfi katrā ceļojumā un jaunatklātā vietā prot kompleksi novērtēt dabu, cilvēkus un ekonomiku. Studēt ģeogrāfiju nozīmē iegūt zināšanas arī par pasaules valstu un kultūru atšķirībām, kā arī mūsdienās īpaši svarīgo - starpkultūru komunikāciju.

Latvijā ģeologu zināšanas un prasmes ir ļoti pieprasītas darba tirgū. Ģeologi ir tie, kas izpētī pazemes ūdeņu pieejamību, noskaidro grunšu noturību pirms būvdarbiem, kā arī meklē derīgos izrakteņus. Kā miljardiem gadu senajā pagātnē Zeme no verdošas lavas pikas pārvērtās par bumbu ar ledus garozu un pēc tam par zaļojošu dzīvības oāzi? Kā leduslaikmeti ir saistīti ar kontinentu kustībām un vulkānisko ciklu? Kāpēc mūsdienu klimata pārmaiņas atšķiras no visa ko, Zeme līdz šim ir pieredzējusi? Ģeologi var atbildēt uz šiem jautājumiem, jo izprot pasauli plašāk un dziļāk. Viņi dodas tuvās un tālās ekspedīcijās, izmanto modernas metodes un iekārtas, veido kartes un datormodeļus.

Vides zinātnes speciālisti ir tie, kas Latvijas pašvaldību un valsts institūciju lēmumos palīdz saglabāt un uzturēt līdzsvaru starp cilvēka saimniecisko darbību un vides aizsardzību. Vides speciālisti šodien ir daudzu inovāciju ierosinātāji un neaizstājami padomdevēji progresīviem uzņēmējiem, sniedzot savas zināšanas videi draudzīgākas industrijas izveidē.

Mūsdienās ģeogrāfi, ģeologi un vides zinātnes speciālisti izteikti rūpējas par savu zemi, dabu, tautu un valsti, vienlaikus ir arī globāla līmeņa spēlētāji. Latvijā iegūtās eksperta zināšanas lieti noder kolēģiem visā pasaulē un darbam starptautiskās organizācijās.

Studijas fakultātē nozīmē arī  iegūtas prasmes pielietot kosmisko pavadoņu tehnoloģijas un dronus  teritorijas izpētē un  telpiskās attīstības plānošanā, kā arī ilgtspējīgas politikas veidošanā.

Studēt fakultātē nozīmē arī ceļot - izpētīt gan Latviju, gan tālākas zemes. Ikviens ceļojums māca pārvarēt grūtības un iegūt jaunus draugus, kuri ir vienoti, gan kopīgi uzceļot telti un iekurot uguni lietusgāzes laikā, gan atrodot ceļu pāri purviem, dumbrājiem un augstkalnu pļavām Eiropā. 

 Piebiedrojies un kļūsti par savējo Ģeogrāfu mafijā, kuras karogs ir plīvojis pat Antarktīdā!