LU Dabas mājas 2. stāva gaitenī pretim 223. auditorijai stikla vitrīnā izvietota ģeoloģijas maģistrantūras studenta Dmitrija Vorobjova privātkolekcija "Latvijas minerāli". Kolekcija ir viena no pilnīgākajām Latvijas minerālu kolekcijām valstī un pasaulē. Tas ir uzcītīgs 5 gadu darba rezultāts, kura mērķis ir savākt pilnīgāko Latvijas mineraloģisko kolekciju.

Kolekcija tiek veidota kopš 2018. gada sākuma. Tajā iekļauti minerālu paraugi, kas ir atrasti dažādās Latvijas atradnēs. 2023. gada sākumā kolekcijā ir vairāk nekā 200 eksemplāru no aptuveni 40 dažādiem karjeriem un dažāda vecuma iežu atsegumiem (ietverti paraugi no devona, perma un juras perioda iežiem). Lielākā daļa kolekcijas paraugu iegūti karjeros, kuros atsegti devona vecuma iežu slāņi (Daugavas, Salaspils un Pļaviņu svītas). Daži paraugi ir iegūti derīgo izrakteņu atradnēs, kuras jau ir izstrādātas, karjeri šobrīd applūduši un kur paraugu ievākšana vairs nav iespējama. Tādēļ šiem paraugiem ir īpaša vērtība.

     → vairāk par kolekciju

Izstādes stāsts ir par globusiem, kas pieder LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes akadēmiskajam personālam, kā arī dabas mīļiem. Izstāde ir unikāla ar to, ka ikviens interesents no fakultātes bija aicināts iesaistīties izstādes tapšanā ar savu globusu no privātās kolekcijas, tādējādi ar LU mācībspēku un dabas mīļotāju iesaisti izstādē ir nodrošināts daudzveidīgs globusu klāsts.

Izstādē “Apaļais atlants” satiekas visdažādākie globusi — gan no tālām zemēm atceļojuši suvenīri, gan globusi, kas aktīvi izmantoti ikdienas darba un mācību procesā. Eksponātiem ir pievienoti stāsti ar notikumiem, kas tā īpašniekam spilgti palicis atmiņā.

     → vairāk par izstādi