Katedras vadītājs

prof. Ervīns Lukševičs
e-pasts: ervins.luksevics@lu.lv

Mērķis
Nodrošināt pētniecību un studiju darbu pamatiežu ģeoloģijā un ar to saistītajās jomās.

Darbības virzieni
Baltijas valstu pamatiežu ģeoloģija, mineraloģija, paleontoloģija un stratigrāfija, sedimentoloģija, struktūrģeoloģija, derīgo izrakteņu iegulu veidošanās.

Akadēmiskais personāls
Dr.ģeol., profesors Ervīns Lukševičs
Dr.ģeol., asociētais profesors Ģirts Stinkulis
Dr.ģeol., pētniece Vija Hodireva

Doktoranti
Edgars Klievēns – darba tēma “Pļaviņu reģionālā stāva karbonātiežu fāciju analīze Baltijas devona paleobaseina centrālajai daļai”.

Pētījumu virzieni
Mugurkaulnieku paleontoloģija, stratigrāfija, struktūrģeoloģija, terigēno nogulumu un karbonātu sedimentoloģija un mineraloģija, plūdmaiņu procesu loma sedimentācijas baseinos, derīgo izrakteņu atradņu izvietojums un veidošanās apstākļi, derīgo komponentu un nederīgo piejaukumu izcelsme, nogulumiežu pēcsedimentācijas izmaiņas, senās augsnes un augu sakņu veidojumi devona nogulumiežos.

Studiju kursi
Ģeol1007 Ievads ģeoloģijas studijās
Ģeol1008 Laboratorijas pētījumu metodes ģeoloģijā
SDSK1018 Zemes zinātnes
Ģeol2021 Lauka kurss Zemes zinātnēs
Ģeol2010 Minerāli un ieži
Ģeol2006 Sedimentācijas procesi un nogulumi
Ģeol2033 Paleontoloģija un stratigrāfija
Ģeol2005 Struktūrģeoloģija
ĢeolP069 Lauka kurss reģionālajā ģeoloģijā
Ģeol3004 Latvijas ģeoloģija
Ģeol2015 Zemes evolūcija
Ģeol4003 Derīgo izrakteņu ģeoloģija
Ģeol5016 Zemes dinamiskās sistēmas
Ģeol5011 Latvijas reģionālā ģeoloģija un ģeomorfoloģija
Ģeol6012 Derīgo izrakteņu ģeoloģija
Ģeol5012 Sedimentācijas vide un procesi
Ģeol5031 Notikumu un secību stratigrāfija
Ģeol5024 Mineraloģija
Ģeol5037 Mikropaleontoloģija
Ģeol5030 Dzīvības attīstība
Ģeol5001 Paleoģeogrāfiskās rekonstrukcijas
Ģeol7009 Baltijas pamatiežu ģeoloģija

Zinātniskie projekti
2002-2005 Baltijas devona baseina tektoniskā un sedimentoloģiskā attīstība saistībā ar Skandināvijas kaledonīdu kalnu tektonisko attīstību (sadarbībā ar Gēteborgas Universitāti un Tartu Universitāti). Karaliskā Zviedrijas Zinātņu akadēmija

2012: Projekts Nr. 9099-12 „Zivju-četrkājaino pārejas forma no Ziemeļkrievijas” Biedrības „National Geographic” pētniecības daļa

2011-2015: Starptautiskās Ģeoloģisko korelāciju programmas (IGCP) projekts Nr. 596 „Vidējā paleozoja klimats un bioloģiskā daudzveidība”, Starptautiskā Ģeoloģijas zinātņu savienība (IUGS)

2015-2016: Pārskats ar informāciju par ģeoloģiskajiem dabas pieminekļiem Latvijas teritorijā, Dabas aizsardzības pārvalde

2015-2019: LU ĢZZF projekts “Cilvēku resursu piesaiste zinātnisko pētījumu attīstībai zemes un vides zinātnēs (Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana klimata pārmaiņu kontekstā)” LU reģ. Nr. ZD2010/AZ03

2017-2020: Galvaskausa evolūcija, četrkājaino sauszemes apgūšana un radiācija (nr. NE/PO13090/1)

2017: Smilšakmeņu ekspozīcijas izveide Mazsalacas novada muzejā. Pasūtītājs: Mazsalacas novada pašvaldība

2019-2020: Plūdmaiņu režīma un klimata ietekme uz vidējā-vēlā devona biotu epikontinentālajā Baltijas paleobaseinā (lzp-2018/2-0231). Latvijas Zinātnes padomes finansējums

Līdzdalība profesionālās organizācijās
Baltijas Stratigrāfijas asociācija
Starptautiskās Ģeoloģijas zinātņu savienības (IUGS) Starptautiskās ģeoloģisko korelāciju programmas (IGCP) Devona stratigrāfijas apakškomisija
Starptautiskās Ģeoloģijas zinātņu savienības (IUGS) Starptautiskās ģeoloģijas zinātņu vēstures komisija (INHIGEO)
Starptautiskā sedimentologu asociācija (IAS)
Paleontoloģijas asociācija (Londona)
Krievijas paleontoloģijas biedrība
Latvijas Zinātņu akadēmija
Latvijas ģeologu savienība
Latvijas muzeju asociācija
Latvijas zinātņu vēstures asociācija

Sadarbības partneri
Austrālijas Universitāte
Kembridžas Universitāte (Lielbritānija)
Komi zinātniskais centrs, Krievijas Zinātņu Akadēmija
Krievijas ZA Paleontoloģijas institūts un muzejs, Maskava
Lilles Universitāte (Francija)
Nacionālais Dabaszinātniskais muzejs, Parīze (Francija)
Pensilvānijas akadēmija (ASV)
Sankt-Pēterburgas Universitāte (Krievija)
Tallinas Tehnoloģiju Universitāte (Igaunija)
Tartu Universitāte (Igaunija)
Turku Universitāte (Somija)
Upsalas Universitāte (Zviedrija)
Varšavas Universitāte (Polija)
Viļņas Universitāte (Lietuva)
Vroclavas Universitāte (Polija)
Ziemeļarizonas Universitāte (ASV)
Rīgas Tehniskās Universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
VSIA “LVĢMC”
SIA “Lode”
SIA “Knauf”