Ziņas

Aicināti tiešsaistē piedalīties projekta "LIFE Waste To Resources IP" vieslekcijās par atkritumiem kā resursiem Latvijā

ĢZZF studentiem pieteikšanās vienreizējām stipendijām līdz 13. oktobrim

Atklāta Ģeologu skola - pirmā nodarbība “Visa pasaule zem mūsu kājām”

Mīļi sveicieni Skolotāju dienā!

ERASMUS+ studiju pārrunas notiks 3. oktobrī

Ģeogrāfi aicina apmeklēt Zinātnieku nakts aktivitātes LU Dabas mājā

LU Dabas mājā norisināsies 10. CATference

Stipendija tikai ĢZZF studentiem! Pieteikšanās Elfrīdas un Jāņa Rutku stipendijai līdz 29. septembrim

Foto: Jānis Lapinskis, LU ĢZZF docents

Natālijas Suharevas promocijas darba “Piesārņojošo vielu pārnese barības ķēdē Baltijas jūras piekrastes ūdeņos” aizstāvēšana notiks 14. septembrī