Ziņas

Notikusi LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Ūdens resursu apsaimniekošana un inovācijas”

Aicināti apmeklēt vieslekciju un viessemināru par pamestām un "iztukšotām" vietām ārpus lielajām pilsētām 17. aprīlī

Laimdotas Kalniņas atvērtā lekcija "Ceļojums Lubāna pagātnē kopā ar putekšņiem un putekļiem" 10. aprīlī

LU Muzeja mēneša priekšmets: apdares marmorveida dolomīts

Aicināti piedalīties paneļdiskusijā “Francijas un Latvijas dialogs par klimatu un ilgtspēju 2024”

Pasaules Dabas Fonds klimata vēstnieces titulu piešķīris Guntai Kalvānei

Foto: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes absolventu salidojums 80 jubilejas gadā

LU 82. starptautiskās konferences sekcija “Vide un cilvēks: jaunākie pētījumi par neolīta periodu Austrumbaltijā” notiks 26. martā

Studiju procesa un lauka studiju kursu plānojums 2023./2024. akad. gada pavasara semestrī