Mums ir zīmīgs paziņojums! No 2024. gada 1. jūlija darbību sāk jaunā Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultāte (EZTF).

EZTF apvieno trīs līdzšinējās fakultātes un vairākus institūtus:

  • Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti,
  • Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti,
  • Datorikas fakultāti,
  • Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūtu,
  • Ķīmiskās fizikas institūtu,
  • Astronomijas institūtu,
  • Atomfizikas un spektroskopijas institūtu,
  • Materiālu mehānikas institūtu,
  • Fizikas institūtu,
  • Starpnozaru izglītības inovāciju centru.

Fakultāte piedāvā plašu un daudzpusīgu studiju programmu klāstu, ļaujot studentiem iegūt izcilu akadēmisko izglītību un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas veiksmīgai karjerai mūsdienu tehnoloģiju un zinātnes nozarēs.

Pakāpeniski tiks mainīti arī sociālie tīkli, kā arī būs pieejama jauna mājas lapa, lai atspoguļotu jauno fakultātes struktūru un piedāvātās studiju programmas, pētniecības projektus un citus svarīgus notikumus.

Aicināti sekot līdzi jaunumiem, iepazīt jauno nosaukumu un turpināt sekot mums, LU "ģeogrāfiem", sociālo vietņu vidē! 

Dalīties