Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstītie projekti, kuri tiek realizēti LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

Pētnieku grupas izveide detalizētu Zemes magnētiskā lauka pētījumu veikšanai

Projekta mērķis ir izveidot pētnieku grupu, kuras pamatā ir LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieki, kas, izmantojot iegādāto augstvērtīgo aparatūru, var veikt augstas precizitātes zemes magnētiskā lauka anomāliju kartēšanu un to ģeoloģisko interpretāciju  

Projekta laikā uzsāktā magnētisko un gravitācijas anomāliju kartēšana, būtiski palielinās izpratni par Latvijas teritorijas ģeoloģisko uzbūvi, kas ir valstiski svarīgi gan veicot teritoriālo plānošanu, gan izstrādājot ilgtermiņa derīgo izrakteņu ieguves stratēģiju. Īstenojot projektu, palielināsies Latvijas Universitātes pētnieku kompetence un konkurētspēja starptautiskā līmenī, atvieglojot arī ārvalstu finansējuma piesaisti un iesaistīšanos starptautiskajos zinātniskajos sadarbības projektos.

Kopējās izmaksas: 45 tūkstoši eiro.

Projekta vadītājs: Jānis Karušs, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".

Pirmā bezvadu tīkla izveide LU, kas specializēts zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma sensoriem

Pirmā bezvadu tīkla izveide LU, kas specializēts zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma sensoriem

LU pētnieki, studenti un sabiedrība tiks nodrošināta ar zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma bezvadu tīklu LoRaWAN. Ieviešot šo sistēmu, LU iegūs atpazīstamību kā pirmā atvērtā LoRaWAN tīkla ieviesēja Latvijā un kā progresīva, jaunākās paaudzes tehnoloģijās balstīta universitāte.

Kopējās izmaksas: 5 700 eiro.

Projekta vadītājs: Jānis Bikše, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".

Pētījums par okeri dabā un sarkanās krāsas simbolismu senkultūrās

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktoranta Aigara Kokina pētījums „Okers dabā un tā izmantošana akmens laikmeta kultūrās”aptver Latvijā aizmirstu dabas resursu – okeri. Rezultātā pētnieks vēlas izpētīt un atsākt minerālu krāsas ražošanu Latvijā. “Šīs augstvērtīgās krāsas līdz pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem ražoja Staicelē (Ziemeļvidzemē), bet līdz ar sintētisko krāsu ienākšanu tirgū ražošana apsīka,” stāsta pētnieks. Viņš ir pārliecināts, ka dabīga un augstvērtīga Latvijas pigmentu eļļas krāsa būs pieprasīta profesionālu mākslinieku un restauratoru darbā, spēcinot Latvijas tēlu pasaulē.

Pētījums „Okers dabā un izmantošana akmens laikmeta kultūrās” var tapt par papildinošu izziņu bāzi aizvēstures studijās, t.sk. arheoloģijā, vēstures studijās un filozofiskās projekcijās uz cilvēka kā sugas veidošanos un izaugsmi.

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 41 600 eiro apmērā.

Pētnieku grupas izveide detalizētu Zemes magnētiskā lauka pētījumu veikšanai

Projekta mērķis ir izveidot pētnieku grupu, kuras pamatā ir LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieki, kas, izmantojot iegādāto augstvērtīgo aparatūru, var veikt augstas precizitātes zemes magnētiskā lauka anomāliju kartēšanu un to ģeoloģisko interpretāciju  

Projekta laikā uzsāktā magnētisko un gravitācijas anomāliju kartēšana, būtiski palielinās izpratni par Latvijas teritorijas ģeoloģisko uzbūvi, kas ir valstiski svarīgi gan veicot teritoriālo plānošanu, gan izstrādājot ilgtermiņa derīgo izrakteņu ieguves stratēģiju. Īstenojot projektu, palielināsies Latvijas Universitātes pētnieku kompetence un konkurētspēja starptautiskā līmenī, atvieglojot arī ārvalstu finansējuma piesaisti un iesaistīšanos starptautiskajos zinātniskajos sadarbības projektos.

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 45 000 eiro apmērā.

Pirmā bezvadu tīkla izveide Latvijas Universitātē, kas specializēts zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma sensoriem

LU pētnieki, studenti un sabiedrība tiks nodrošināta ar zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma bezvadu tīklu LoRaWAN. Ieviešot šo sistēmu, LU iegūs atpazīstamību kā pirmā atvērtā LoRaWAN tīkla ieviesēja Latvijā un kā progresīva, jaunākās paaudzes tehnoloģijās balstīta universitāte.

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 5 700 eiro apmērā.

Pētījums par okeri dabā un sarkanās krāsas simbolismu senkultūrās

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktoranta Aigara Kokina pētījums „Okers dabā un tā izmantošana akmens laikmeta kultūrās”aptver Latvijā aizmirstu dabas resursu – okeri. Rezultātā pētnieks vēlas izpētīt un atsākt minerālu krāsas ražošanu Latvijā. “Šīs augstvērtīgās krāsas līdz pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem ražoja Staicelē (Ziemeļvidzemē), bet līdz ar sintētisko krāsu ienākšanu tirgū ražošana apsīka,” stāsta pētnieks. Viņš ir pārliecināts, ka dabīga un augstvērtīga Latvijas pigmentu eļļas krāsa būs pieprasīta profesionālu mākslinieku un restauratoru darbā, spēcinot Latvijas tēlu pasaulē.

Pētījums „Okers dabā un izmantošana akmens laikmeta kultūrās” var tapt par papildinošu izziņu bāzi aizvēstures studijās, t.sk. arheoloģijā, vēstures studijās un filozofiskās projekcijās uz cilvēka kā sugas veidošanos un izaugsmi.

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 41 600 eiro apmērā.

Pētījums "Senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā. No kurienes esam nākuši?"

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētniece, ģeoloģijas zinātņu doktore Līga Zariņa savā starpdisciplinārajā pētījumā pievēršas senākajiem iedzīvotājiem Latvijas teritorijā, izmantojot pētījumu metodes un pieejas no dažādām zinātņu jomām. Viņa analizēs aizvēstures akmens artefaktus un noteiks pazīmes, pēc kurām rekonstruēt sabiedrību, kas eksistēja tolaik. Pati Līga cer, ka pētījums būs piemērs studentiem un citiem pētniekiem, kas veicinās LU fakultāšu sadarbību.

Pētījumam un pētījuma rezultātu manuskripta izdošanai 2017. gadā kopumā piešķirti 12 300 EU, ko ziedoja SIA Mikrotīkls

R-antarktikas ledāju dinamika kā apkārtējās vides un klimata ilgtermiņa izmaiņu

Veiksmīgi īstenojot projektu, palielināsies Latvijas Universitātes jauno pētnieku kompetence un konkurētspēja starptautiskā līmenī, atvieglojot arī ārvalstu finansējuma piesaisti un iesaistīšanos starptautiskajos zinātniskajos sadarbības projektos. Iegūtie rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu zinātnes attīstībā Latvijā kopumā – tiks attīstīts Latvijā jauns un pasaulē aktuāls pētniecības virziens (polārie pētījumi). Tādējādi tiks veicināta Latvijas un Latvijas zinātnieku atpazīstamība pasaulē.

Balstoties uz projekta realizācijas laikā iegūtajiem rezultātiem un pieredzi, tiks modernizēti un pilnveidoti vairāki LU ĢZZF Ģeogrāfijas un Ģeoloģijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu kursi – Radiolokācija ģeoloģiskos pētījumos, Ģeofizika, Struktūrģeoloģija, Glaciālā ģeoloģija, Kvartārģeoloģija, Mūsdienu ģeoloģiskie procesi, Kvartāra paleoģeogrāfija, Ģeodēzija. Studentiem, veiksmīgi apgūstot šos kursus, būs iespēja piedalīties nākotnē organizētajās ekspedīcijās uz polārajiem apgabaliem.

Izmantojot projektā jauniegūtos rezultātus un iepriekšējo ekspedīciju rezultātu apkopojumu, Latvijas Universitātes studentiem tiks izstrādāts jauns brīvās izvēles (C daļas) kurss – „Mūsdienu ledāji un to pētījumu metodes”.

Projekta realizācijas laikā un pēc tam Latvijas Universitāte tiks popularizēta kā starptautiski nozīmīgu polāro pētījumu centrs. Ar projekta rezultātiem tiks iepazīstināti Latvijas skolu audzēkņi un skolotāji. Tādējādi vidusskolu absolventi, kā arī ārvalstu studenti saskatīs iespēju iegūt augstas kvalitātes, mūsdienīgu izglītību dabas zinātnēs arī Latvijā.

Ekspedīcija un veiktie pētījumi tiks prezentēti plašākai sabiedrībai, sniedzot populārzinātniskus ziņojumus un intervijas plašsaziņas medijos. Tādējādi Latvijas sabiedrība tiks izglītota par aktuālām problēmām, kuras saistītas ar Antarktikas ledāju kušanu un tās sekām.

Realizēšana: 2017. gada aprīlis - 2018. gada aprīlis. Ekspedīcija tiks realizēta 2018. g. februārī un martā. Projekta realizēšana ietver sagatavošanos un ekspedīcijas plānošanu, realizēšanu un pēcekspedīcijas datu analīzi un rezultātu publicēšanu.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 17 000 EUR apmērā.

SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate", SIA  "Spectre Latvia", veikals " Ceļotājs", Radošo risinājumu aģentūra SIA “Tribe” un SIA "Master Foto". Projekts līdzfinansēts “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai”. Projekta numurs: 1.1.1.2/16/I/001. Pētniecības pieteikuma numurs: 1.1.1.2/I/16/118.

"Rietumantarktikas ledāju dinamika kā apkārtējās vides un klimata ilgtermiņa izmaiņu indikators"

Veiksmīgi īstenojot projektu, palielināsies Latvijas Universitātes jauno pētnieku kompetence un konkurētspēja starptautiskā līmenī, atvieglojot arī ārvalstu finansējuma piesaisti un iesaistīšanos starptautiskajos zinātniskajos sadarbības projektos. Iegūtie rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu zinātnes attīstībā Latvijā kopumā – tiks attīstīts Latvijā jauns un pasaulē aktuāls pētniecības virziens (polārie pētījumi). Tādējādi tiks veicināta Latvijas un Latvijas zinātnieku atpazīstamība pasaulē.

Balstoties uz projekta realizācijas laikā iegūtajiem rezultātiem un pieredzi, tiks modernizēti un pilnveidoti vairāki LU ĢZZF Ģeogrāfijas un Ģeoloģijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu kursi – Radiolokācija ģeoloģiskos pētījumos, Ģeofizika, Struktūrģeoloģija, Glaciālā ģeoloģija, Kvartārģeoloģija, Mūsdienu ģeoloģiskie procesi, Kvartāra paleoģeogrāfija, Ģeodēzija. Studentiem, veiksmīgi apgūstot šos kursus, būs iespēja piedalīties nākotnē organizētajās ekspedīcijās uz polārajiem apgabaliem.

Izmantojot projektā jauniegūtos rezultātus un iepriekšējo ekspedīciju rezultātu apkopojumu, Latvijas Universitātes studentiem tiks izstrādāts jauns brīvās izvēles (C daļas) kurss – „Mūsdienu ledāji un to pētījumu metodes”.

Projekta realizācijas laikā un pēc tam Latvijas Universitāte tiks popularizēta kā starptautiski nozīmīgu polāro pētījumu centrs. Ar projekta rezultātiem tiks iepazīstināti Latvijas skolu audzēkņi un skolotāji. Tādējādi vidusskolu absolventi, kā arī ārvalstu studenti saskatīs iespēju iegūt augstas kvalitātes, mūsdienīgu izglītību dabas zinātnēs arī Latvijā.

Ekspedīcija un veiktie pētījumi tiks prezentēti plašākai sabiedrībai, sniedzot populārzinātniskus ziņojumus un intervijas plašsaziņas medijos. Tādējādi Latvijas sabiedrība tiks izglītota par aktuālām problēmām, kuras saistītas ar Antarktikas ledāju kušanu un tās sekām.

Realizēšana: 2017. gada aprīlis – 2018. gada aprīlis. Ekspedīcija tiks realizēta 2018. g. februārī un martā. Projekta realizēšana ietver sagatavošanos un ekspedīcijas plānošanu, realizēšanu un pēcekspedīcijas datu analīzi un rezultātu publicēšanu.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 17 000 EUR apmērā.

SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate", SIA  "Spectre Latvia", veikals " Ceļotājs", Radošo risinājumu aģentūra SIA “Tribe” un SIA "Master Foto". Projekts līdzfinansēts “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai”. Projekta numurs: 1.1.1.2/16/I/001. Pētniecības pieteikuma numurs: 1.1.1.2/I/16/118.