Centrālā statistikas pārvalde
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Valsts vides dienests
Valsts zemes dienests
AS Latvenergo
AS Latvijas valsts meži
SIA Geolite
SIA Grupa93
SIA Environtech
SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta
SIA Knauf
SIA Lode
SIA Metrum
SIA Ventspils nafta termināls