Ilmāra Gēmuta stipendija

Ilmāra Gēmuta stipendijas tiek izmaksātas pēc Gēmutu ģimenes ierosinājuma un atbalsta. Stipendijas mērķis ir atbalstīt sekmīgus Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas ģeoloģijas studiju programmu studentus - LR pilsoņus, radot sekmīgām studijām nepieciešamo nodrošinājumu. Stipendija paredzēta studiju laika izdevumu segšanai un tiek piešķirta 3. akadēmiskā gada studijām. Stipendijas apjoms ir 1200 ASV dolāri gadā. Stipendijas komisija var piešķirt paaugstinātu stipendiju.