Atbalsts studentu dalībai konferencēs

Aicinām LU ĢZZF studentus pieteikties LU ĢZZF Studentu pašpārvaldes (SP) Starptautisko zinātnisko konferenču konkursam, kura mērķis ir materiāli atbalstīt LU ĢZZF studentus, lai tiem būtu iespēja apmeklēt zinātniskās konferences, tādējādi veicinot zinātnes attīstību ĢZZF.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentam jāiesniedz:

  1. pieteikuma veidlapas latviešu valodā (1. pielikums), kas vienlaikus ir arī rakstisks apliecinājums tam, ka pretendents piekrīt Konkursa noteikumiem, kas minēti Nolikumā;
  2. konferences un tēmas detalizēta apraksta (2. pielikums);
  3. kopējās tāmes un tās pamatojuma (3. pielikums);
  4. papildu dokumentiem, ja pretendents uzskata par vajadzīgu tādus iesniegt.

Pieteikumu jāiesniedz gan drukātā veidā LU ĢZZF SP Jelgavas ielā 1, Rīgā, LV- 1004, 221. telpā, gan elektroniski, nosūtot uz e- pastu: info@geografumafija.lv.

Katra pieteikuma izvērtēšana notiek divu nedēļu laikā kopš tā iesniegšanas.

Kopējais LU ĢZZF SP SZKK fonds – 1100 EUR , līdzfinansējums vienam pretendentam – līdz 150 EUR!

Nolikums ar pielikumu