Dabaszinātņu mācību metodika ir četru autoru (J.Logins, R.Birziņa, I.Dudareva un G.Kalvāne) veidots mācību līdzeklis topošajiem skolotājiem dabaszinātņu mācību metodikas apguvē. To veido četras nodaļas: 

1. Dabaszinātņu “daba” dabaszinātņu metodikas skatījumā. 

2. Vērtēšana mācību procesā. 

3. Caurviju prasmes dabaszinātņu apguvē. 

4. Praktiskie darbi dabaszinātņu apguvē bez un ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu. 

Mācību grāmata "Dabaszinātņu metodika" .PDF

Grāmata izstrādāta Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 2020. gada attīstības projektā “Inovatīvo mācību materiālu izstrāde jaunajām izglītības, pedagoģijas un sporta virziena studiju programmām”.