Metodiskais materiāls Plickers, Edulastic, ClassDojo lietošanai

Metodiskajā materiālā ietvertas "soli-pa solim" instrukcijas kā izveidot lietotāju profilu populārajās lietotājprogrammās - Plickers, Edulastic, ClassDojo, un kā tās izmantot darbam klasē, nodrošinot formatīvo vērtēšanu.

  • Instrukcija Plickers, Edulastic, ClassDojo lietošanai;
  • Pamācība vecākiem reģistrācijai ClassDojo.

Metodiskā materiāla izstrādātāja: Santa Baumane