No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas-Koivas upju baseina apgabalā

Projekta nosaukums: "No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas-Koivas upju baseina apgabalā" (GroundEco)

Projekta īstenošanas laiks: 10.05.2018. līdz 09.07.2020.

Projekta mērķis: ir veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu apsaimniekošanu pārrobežu Gaujas−Koivas upju baseinā. Mērķis tiks sasniegts: izstrādājot vienotu metodiku no pazemes ūdeņiem atkarīgu virszemes ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai; to ieviešot un pārbaudot izmēģinājuma teritorijās Igaunijā un Latvijā cieši sadarbojoties projekta partneriem; paaugstinot sabiedrības informētību par pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu aizsardzības nozīmi.

Projektu īsteno: LU ĢZZF Ģeotelpisko procesu izpētes un modelēšanas centrs – A.Kalvāns, J.Bikše, K.Popovs, A.Babre – sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, Hidroģeoloģijas nodaļu (vadošais partneris) (LV), Igaunijas Republikas Vides ministriju (Keskkonnaministeerium) (EE), Igaunijas Ģeoloģijas dienestu (Eesti Geoloogiateenistus) (EE), Tallinas Universitātes Ekoloģijas institūtu (Tallinna Ülikool) (EE), Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentu (LV), Vidzemes plānošanas reģionu (LV).

vairāk informācijas:
Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centra vietnē
par GroundEco