Laiktelpiskā pazemes ūdeņu sausuma prognozēšana ar jauktiem modeļiem daudzslāņu sedimentācijas baseinā klimata pārmaiņu ietekmē (GURU)

Projekta nosaukums: "Laiktelpiskā pazemes ūdeņu sausuma prognozēšana ar jauktiem modeļiem daudzslāņu sedimentācijas baseinā klimata pārmaiņu ietekmē (GURU)"

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2020-12.31.2022

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu integrētu pazemes ūdens līmeņu novērtēšanas pieeju, kas ietver informāciju par meteoroloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, lai identificētu pazemes ūdens sausuma notikumus pagātnē un prognozētu šādu notikumu atkārtošanās varbūtību nākotnē, tajā skaitā klimata pārmaiņu ietekmē. Pētījumā tiks aplūkots Baltijas artēziskais baseins (BAB), kas aptver visu Baltijas valstu teritorijas (Latviju, Lietuvu un Igauniju).

Projektu īsteno: LU ĢZZF Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs - A.Kalvāns (vadītājs), A.Dēliņa (galvenais izpildītājs), J.Bikše, I.Retiķe, A.Babre, K.Popovs.