FLPP projekts "Etnisko grupu izvietojuma iezīmes Latvijas lielajās pilsētās"

Projekta nosaukums angliski: Geographies of ethnic residential segregation: a comparative study of the largest cities in Latvia

Projekta vadītājs:  asoc.prof. Dr.geogr. Māris Bērziņš

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020. - 31.12.2021.

Vairāk informācijas