Ģeomātika / Geomatics

Jānis Dumpis Zemūdens pasaules izpēte nākamajā līmenī jeb kā ieraudzīt VISU

Aigars Liepiņš Metadatu nozīme ģeomātikā

Jānis Zālīte, Edgars Košovojs Automatizācija ģeogrāfisko produktu lokalizācijā: TerraLexicon karšu tulkošanas risinājums

Kārlis Kalviškis Top «QGIS» lietošanas videopamācības

Harijs Ijabs Tālizpētes datu laikrindu apstrāde ar Google Earth Engine

Pēteris Pētersons Automātiskā izmaiņu konstatēšana

Raitis Meļņiks Automātiska grāvju atpazīšana LiDAR datos

Aivars Markots, Bruno Lielkāja Sēlijas šaursliežu dzelzceļi LiDAR datos

 

Ecosystems and Fires / Ekosistēmas un ugunsgrēki

Savus jaunākos pētījumus prezentēja pasaules līmeņa zinātnieki no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Šveices un Zviedrijas. Pavisam kopā bija 17 prezentācijas un tās tika organizētas četrās apakštēmu grupās: 
1) Ugunsgrēku vēsture;
2) Ekosistēmas;
3) Ugunsgrēki purvos;
4) Ugunsgrēku ietekme uz augsni un ugunsgrēku pārvaldība.
Sēdes IERAKSTS

Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija / Quaternary Geology and Geomorphology

Normunds Stivriņš, Jurijs Ješkins, Agrita Briede, Alekss Maksims, Dace Šteinberga, Laimdota Kalniņa, Līva Trasūne, Nauris Jasiūnas. Pollen and non-pollen palynomorph training set of the territory of Latvia.

Piotr Weckwerth, Wojciech Wysota, Edyta Kalińska, Arkadiusz Krawiec. Tracing glacial outburst floods: megaflood-related landforms and sediments in NE Poland.

Edyta Kalińska, Helena Alexanderson, Māris Krievāns. Is the stratigraphic Raunis site, central Latvia, reliable? Using sandy beds for age determination and paleoenvironmental reconstruction.

Kristaps Lamsters, Jānis Karušs. The development of the studies of contemporary glaciers at the University of Latvia.

Zane Vītola, Kristaps Lamsters. Plaisu aizpildījuma grēdas Rietumlatvijā (Crevasse squeeze ridges in Western Latvia).

Valdis Vorslavs, Juris Soms, Vitālijs Zelčs. Augšdaugavas senielejas terasēto nogāžu morfoloģija (The morphology of the terraced slopes at the Upper Daugava valley).

Vitālijs Zelčs. Piekrastes un krasta zonas ģeomorfoloģiskā terminoloģija latviešu valodā (The terminology of coastal areas in the Latvian language).