Servisa tehniskais risinājums un kontakti

Servisa tehniskais risinājums

Sistēma būvēta uz jauna servera, OWS slāņu servēšanai tiek izmantots MapServer 7.0.3 risinājums, savukārt karšu pārlūkam tiek izmantots Leaflet dzinis, kas piemērots arī mobilajiem risinājumiem. Šī ir atvērtā koda programmatūra, kas balstas uz atvērtiem standartiem un bezmaksas licencēm. 

Dati ir apstrādāi un sagatavoti izmantošanai servisā ar gdal utilities, kas ir neatsverams rīku komeplekts lieliem rastra apstrādes darbiem. Datu apstrādes automatizēšanai ir izmantota fakultātē izstrādātā funkciju kopa DMJA, kas prezentēta Latvijas Universitātes 67. zinātniskās konferences Ģeomātikas sekcijā. Rastra dati tiek servēti no tiled GeoTIFF formāta mozaīkām, kuras saspiestas izmantojot JPEG kompresiju kvalitātē 91. Visiem datiem tiek izmantotas GeoTIFF formāta standarta piramīdas (.ovr), kas tieši tā pat saspiestas JPEG kvalitātē 91.

Mēs pateicamies LU ITD servisam un Jānim Korenevskim par atbalstu pārejot 2014. gada pavasarī uz jaunu VPS servera risinājumu LU datu centrā.

Kontakti

Pie LU ĢZZF WMS risinājumā atrodamajiem datiem, to digitizēšanas, telpiskās piesaistes, kvalitātes kontroles, metadatu ievākšanas un rezultātu sagatavošanas daudzu gadu gaitā ir strādājis ļoti liels skaits cilvēku gan ĢZZF paspārnē gan citās organizācijās.

Ikdienā ar datu servisa risinājumu, tā izveidi, papildināšanu un uzturēšanu strādā cilvēki no Ģeomorfoloģijas un Ģeomātikas katedras, Kartogrāfijas un tālizpētes laboratorijas un Ģeotelpiskās analīzes laboratorijas.

MapServer instalāciju, Karšu pārlūku un servisā pieejamos datus WMS servēšanai pirmajā versijā 2009. gada maijā sagatavoja Jānis Jātnieks. Pāreju uz jauno versiju 2014.gadā realizēja Māris Nartišs, iekļaujot tajā Jāņa Jātnieka, Aivara Markota, Agņa Reča un citu sagatavotos datu slāņus.

Ja jūs vēlaties kātienē praktiski izmēģināt servisa iespējas, pakonsultēties par populārākajām ikdienā sastaptajām servisa darbībās īpatnībām, jūs varat vērsties LU Dabas mājas 208. telpā Ģeotelpiskās analīzes laboratorijā pie Laumas Gustiņas vai 207. telpā pie Agņa Reča.

Pie sadarbības ar partneriem, datu piegādātājiem, citām LU struktūrvienībām un kontaktu veidošanas ilgstoši strādā Aivars Markots.