Karšu pārlūka instrukcija

Karšu pārlūks ir lapa, kas kas dažās sekundēs padara internet pārlūkprogrammu par WMS klientu, ļaujot ātri un vienkārši lietot LU ĢZZF WMS servisā pieejamos ģeotelpiskos datus. Šādi iespējams veikt vizuālu analīzi, pārlūkot pieejamos slāņus (un dažos gadījumos iegūt noderīgus metadatus par citiem servisa slāņiem) bez nepieciešamības instalēt ĢIS programmatūru un veikt WMS savienojuma konfigurēšanu. Ja jums nepieciešamāks plašāks funkciju klāsts, izmantojot WMS klientprogrammu, par kuru konfigurāciju iespējams izlasīt WMS lietošanai paredzētajā sadaļā.

Attēlā parādīts piemērs darbam ar karšu pārlūku. Slāņu pārslēdzēju var ieslēgt nospiežot krustiņu loga labajā augšējā stūrī. Katru konkrēto skatu ir iespējams iekopēt kā linku atmiņā un citēt, nosūtīt kolēģim, vai saglabāt savām vajadzībām kā grāmatzīmi uzejot uz oranžā uzraksta labajā apakšējā stūrī “Permalink” un Firefox pārlūkprogrammā izmantojot labo peles taustiņu izvēloties iespēju “Copy Link Location”. Vairumā pārlūkprogrammu kārtība būs līdzīga.

Zem šī uzraksta ir redzamas peles kursora (pēdējās) atrašanāš vietas koordinātas Baltijas koordinātu sistēmā (epsg:25884). Vienīgā atšķirība no LKS-92 (epsg:3059) koordinātu sistēmas ir tas, ka Y koordinātas rakstas pieskaitot klāt vēl 6 000 000 metru (pilnu attālumu no ekvatora). Ši koordinātu sistēma vēsturiski ir izplatīta ESRI programmatūras lietotāju aprindās un tiek izmantota fakultātē, jo vienkāršo datu savietošanu kopējos projektos ar kaimiņiem Baltijas valstīs. Ja vēlaties strādāt ar datiem LKS-92 sistēmā, vai savietot savus lokālos datus ar rastra slāņiem no servisa jums vajadzētu iepazīties ar WMS lietošanai paredzēto sadaļu.

Slāņu pārslēdzējs satur divu veidu slāņus – pamatslāņus (Base layers) un paralēli ieslēdzamus slānus (overlays), kuri pamatā satur pipildus informāciju par pamatslāņiem un dažos gadījumos metadatus par tiem.

Iespējams veikt arī ātras atvērtā skata izdrukas vienkārši izmantojot pārlūkprogrammas iebūvēto drukāšanas funkciju. Taču pastāv zināma un meklēšanāesoša kļūda kuras dēļ drukāšanas pirmsapskate reizēm nerāda attēlu no servisa. To iespējams apiet vairākkārt pārslēdzoties starp portreta un ainavas (landscape) orientāciju, vai citādā veidā “pabakstot” drukas salikuma skatījumu, lai izraisītu pārzīmēšanu.