Citēšana un informācija par datiem

Šeit apkopots detālāks apskats par servisā pieejamajiem rastra datiem un to kādā veidā uz tiem jāatsaucas darbos. LU ĢZZF WMS sistēmā ietverto karšu izmantošanas gadījumā bibliogrāfiskā norādē ietveramā informācija norādīšanas secībā:

  1. Kartes saīsinātais nosaukums.
  2. Datējums, ja ir.
  3. Kartes pilns nosaukums slīprakstā.
  4. Publicētājs vai izdevējs, t.i. LU ĢZZF WMS.
  5. Datums, kad informācija iegūta.
  6. Interneta adrese,  t.i. www.geo.lu.lv/petnieciba/kartes/

Ja piekļuvei izmantots Karšu pārlūks, tad, lai atvieglotu darbu vadītājiem un recenzentiem vēlams (kā visiem elektroniskajiem avotiem) beigās norādīt pilnu servisa linku. To iespējams iegūt zem uzraksta "Permalink" izmantojot funkciju Copy Link Location, Karšu pārlūka loga labajā apakšējā stūrī blakus koordinātām. WMS klientprogrammas izmantošanas gadījumā linka uz servisa pieprasījumu citēšana nav obligāta, bet to var lietot, ja autoram šī informācija ir tehniski pieejama un šķiet nepieciešama. Ja nav, tad jānorāda lapas www.geo.lu.lv/petnieciba/kartes adrese vispārīgā veidā, kā piemērā.

Piemērs atsaucei uz WMS slāni, kas izmantots GIS programmatūrā:

TOPO 50K PSRS. Bijušās PSRS armijas ģenerālštāba 42. gada sistēmas topogrāfisko karšu mozaīka mērogā 1:50 000. LU ĢZZF WMS. Skatīts 01.01.2010. Pieejams www.geo.lu.lv/petnieciba/kartes

Piemērs atsaucei uz konkrētu skatu Karšu pārlūkā:

ORTOFOTO 3. LĢIA Latvijas 3. etapa ortofoto karšu mozaīka. LU ĢZZF WMS. Skatīts 01.01.2010. Pieejams http://kartes.geo.lu.lv/

Augstāk minēto piemēru lietojuma gadījumā, tekstā lietojamās atsauces ir iekavās liekams teksts TOPO 50K PSRS un ORTOFOTO 3. Šie saīsinātie slāņu nosaukumi un plašāki apraksti par tiem seko tālāk šajā lapā. Saīsinātie slāņu nosaukumi atbilst to tehniskajiem nosaukumiem WMS sistēmas slāņu hierarhijā.

Slāņu saīsinātie nosaukumi lietošanai tekstā un to pilnie nosaukumi ar papildus informāciju:

(TOPO 10K PSRS) Bijušās PSRS armijas ģenerālštāba topogrāfisko karšu mozaīka mērogā 1:10 000. Šis materiāls veidots vienotā rastra mozaīkā apvienojot 63. gada sistēmas un 42. gada sistēmas kartes vienotā pārklājumā, pēc iespēja cenšoties aptvert visu Latvijas teritoriju. Šīs kartes ir precīzākais un plašākais Latvijas reljefu atspoguļojošais karšu pārklājums. Vietām, kuras pārsedz abu sistēmu kartes, mozaīkā iekļautas 42. gada sistēmas, kartes, kuras vairumā gadījumu ir jaunākas. Tā kā šī mēroga kartes, pat apvienojot abu sistēmu lapas, nekad nav pilnībā pārklājušas visu Latvijas teritoriju, tad dažviet šai slānī ir "caurumi". Lai nedaudz mazinātu šo problēmu vietām šie "caurumi" lāpīti izmantojot lapas, kas nav bijušas pabeigtas. Vietām izmantotas arī citu sēriju kartes, piemēram, lai nosegtu Daugavpili un Rīgu. Šajās vietās paļauties uz aizvietojošo karšu precizitāti nevajadzētu, jo tās galvenokārt domātas, lietotāju ērtībai, lai sniegtu pārskatu par situāciju vietās, kur citādi būtu "caurumi". Šis slānis ir pilnībā izstrādāts ĢZZF (atskaitot, protams, fiziskos karšu oriģinālus).

(TOPO 25K63g PSRS) Bijušās PSRS armijas ģenerālštāba 63. gada sistēmas topogrāfisko karšu mozaīka mērogā 1:25 000. Šis slānis nosedz Latvijas teritoriju pilnībā un ir 100% veidots no vienas sistēmas lapām, jo 1:25 000 mēroga topogrāfiskās kartes Latviju pāredz bez "caurumiem". Šis materiāls ir mazliet cietis no agresīvas restra kompresijas, uzglabāšanas vajadzībām, tādēļ ļoti lielā tuvinājumā mēdz izskatīties mazliet "mīksts". Tā kā 10K mēroga kartes vietām reljefu atspoguļo ļoti sīkās detaļās, tad 25K mēroga topogrāfiskās kartes var piedāvāt labu kompromisu starp reljefa ģeneralizāciju un nomācošu detalizāciju. Šis slānis ir pilnībā izstrādāts ĢZZF (atskaitot, protams, fiziskos karšu oriģinālus).

(TOPO 25K42g PSRS) Bijušās PSRS armijas ģenerālštāba 42. gada sistēmas topogrāfisko karšu mozaīka mērogā 1:25 000. Šis slānis nosedz Latvijas teritoriju pilnībā un ir 100% veidots no vienas sistēmas lapām, jo 1:25 000 mēroga topogrāfiskās kartes Latviju pāredz bez "caurumiem". Atsevišķās vietās trūkstošās kartes ir apzinātas, bet līdz šim nav bijušas pieejamas,bet šīs lapas teorētiski eksistē. Šis slānis ir pilnībā skenēts, telpiski piesaistīts un sagatavots publicēšanai GZZF Kartogrāfijas un Tālizpētes laboratorijā.

(TOPO 50K PSRS) Bijušās PSRS armijas ģenerālštāba 42. gada sistēmas topogrāfisko karšu mozaīka mērogā 1:50 000. Šis slānis nosedz Latvijas teritoriju pilnībā un ir 100% veidots no vienas sistēmas lapām, jo 1:50 000 mēroga topogrāfiskās kartes Latviju pāredz bez "caurumiem". Šis materiāls ir mazliet cietis no agresīvas restra kompresijas, uzglabāšanas vajadzībām, tādēļ ļoti lielā tuvinājumā mēdz izskatīties mazliet "mīksts". Šis slānis ir pilnībā izstrādāts ĢZZF (atskaitot, protams, fiziskos karšu oriģinālus).

(ORTOFOTO 1) VZD Latvijas 1. etapa ortofoto karšu mozaīka. Šis ir pirmais Latvijas teritoriju aptverošais ortofoto karšu kopums, kas radīts pēc neatkarības atgūšanas. Tas ir veidots (pret pārējiem ortofoto) salīdzinoši ilgā periodā no 1994. līdz 2001. gadam. 1994.-1995.gada aerofotografēšanas teritorijām ortofoto izgatavoja Zviedrijā Swedesurvey Oy”. Uzņemšana veikta 1994 -1999. gadā sadarbībā ar Zviedrijas firmu “Swedesurvey Oy”. 1997.-1999. gadu aerofotografēšanas ainu apstrāde un ortofoto izgatavošana tika veikta Latvijā, VZD. Aerofotografēšana veikta ar analogajām kamerām Leica RC-30, iegūstot melnbaltās aeroainas M1:30 000. Latvijas austrumu robežai izmantoti 2000. - 2001. gada IKONOSS satelītattēli. Servisa mozaīka veidota no SID formāta oriģināliem, kas saņemti no LĢIA 2009. gada maijā, ar pikseļa izmēru 1m.

(ORTOFOTO 2) VZD Latvijas 2. etapa ortofoto karšu mozaīka. Aerofotografēšana veikta laika periodā 25.04.2003. līdz 07.09.2005. 2003.gadā aerofotografēšanu veica Zviedrijas firma “Swedesurvey Oy” pēc VZD pasūtījuma. 2004.– 2005.gadā aerofotografēšanu veica Somijas firma “FM-Kartta OY” LR Zemkopības ministrijas PHARE projekta ietvaros. Aerofotografēšana veikta ar analogo kameru Leica RC-30, fokusa attālums  - 153 mm, lidojuma augstums – 4200 m. Iegūtas krāsainas aeroainas mērogā 1:30 000 no kurām sagatavotas krāsaina ortofotokartes ar izšķirtspēju 1m. Latvijas austrumu robeža nosegta ar 2004. - 2006. gada IKONOSS satelītattēliem. Šis ir pirmais krāsainais ortofoto pārklājums Latvijai, lai gan ortofoto ainas no satelītattēliem pierobežā ir pelēku toņu. Servisa mozaīka veidota no nekompresētiem oriģināliem TIF formātā.

(ORTOFOTO 3) LĢIA Latvijas 3. etapa ortofoto karšu mozaīka. Šis ir pats jaunākais ortofoto slānis, kura izstrāde nav pabeigta, tādēļ ir pabaidām pieejama tikai tā daļa, kas saņemta no LĢIA 2009. gada janvārī. Aerofotografēšana veikta 2007. - 2008. gadā sadarbībā ar Somijas kompāniju “Finnmap”. Aerofotografēšana veikta ar digitālo kameru Microsoft UltraCamX (kopā 216 megapikseļi sensoram), ar krāsu diapazons ne mazāku par par 12 bitiem. Lidojuma augstums – 7000 m. Iegūtas 3 veidu digitālās aeroainas – krāsainas (RGB), infrasarkanas (CIR) pelēku toņu un (PAN). Izšķirtspēja 0.5m.

(ORTOFOTO 3 NIR) LĢIA Latvijas 3. etapa tuvā infrasarkanā spektra ortofoto karšu mozaīka. Atšķirībā no aģentūras materiāliem, kas infrasarkanos datus identificē pēc gala produkta (CIR - color infrared) fakultātes servisā infrasarkanie dati tiek apzīmēti pēc to spektra (NIR – NearInfraRed).

(ORTOFOTO 3 NIR X) LĢIA Latvijas 3. etapa tuvā infrasarkanā spektra ortofoto karšu mozaīka, X kanāls. Šie ir 3 servisa slāņi, kas piedāvā iespēju strādāt ar kādu no ortofoto krāsu kanāliem atsevišķi. Kanāli ir apzīmēti ar burtiem R (sarkanais) G (zaļais) un B (zilais) pēc kanālu interpretācijas pa pamatkrāsām. Šis slānis tiek ģenerēts servera pusē no Latvijas 3. etapa tuvā infrasarkanā spektra ortofoto karšu mozaīkas izejas datiem.

(ORTOFOTO 3 X) LĢIA Latvijas 3. etapa ortofoto karšu mozaīka, X kanāls. Šie ir servisa slāņi, kas piedāvā iespēju strādāt ar kādu no ortofoto krāsu kanāliem atsevišķi. Kanāli ir apzīmēti ar burtiem R (sarkanais) G (zaļais) un B (zilais) pēc kanālu interpretācijas pa pamatkrāsām. Šis slānis tiek ģenerēts servera pusē no Latvijas 3. etapa tuvā infrasarkanā spektra ortofoto karšu mozaīkas izejas datiem.

(SRTM) Shuttle Radar Topography Mission, NASA, JPL.

(Landsat.org 4 321) 1974-1979. gadā ievākto Landsat.org pieejamo ortodatu mozaīka, kanālu kombinācija 321.

(Landsat.org 5 321) 1986-1990. gadā ievākto Landsat.org pieejamo ortodatu mozaīka, kanālu kombinācija 321.

(Landsat.org 7 321) 1999-2001. gadā ievākto Landsat.org pieejamo ortodatu mozaīka, kanālu kombinācija 321.

(Metrum piekraste) Metrum piekrastes ortofoto karšu mozaīka. SIA „Metrum”, izmantojot uzņēmuma lidmašīnu un aerofotogrametrijas kameru Leica ADS40 veica lidojumus virs Rīgas līča un Baltijas jūras piekrastes zonas Latvijas teritorijā, apzinot jūras krasta erozijas apjomus un apbūves attīstību 300 metru kāpu aizsargjoslā. Projektu finansēja Latvijas vides aizsardzības fonds piekrastes pašvaldību, vides aizsardzības speciālistu, izglītības un zinātniski pētnieciskām vajadzībām. Projekta ietvaros ir iegūti piekrastes aerofoto attēli 500 km garumā 500 – 1000 metru platumā, sākot no Lietuvas līdz Igaunijas robežai. No aerofotogrāfijām ir izveidota piekrastes teritorijas ortofoto karte mērogā 1:2000 ar telpisko izšķirtspēju 20 cm dabā (0.2m). Mēroga un kvalitātes ziņā šie ir visprecīzākie līdz šim iegūtie kartogrāfiskie dati par Latvijas piekrastes teritoriju.

(TOPO 50K Satelitkarte) VZD Satelītkaršu mozaīka. Latvijas Republikas satelītkarte mērogā 1:50 000 veidota sadarbībā ar Zviedrijas valsts kompāniju SSC Satellitbild (tagad Satellus) un Latvijas universitātes Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas institūtu. Karte veidota kā digitāla pamatne ĢIS vajadzībām. Karte sagatavota no sekojošiem materiāliem: SPOT panhromatiskās satelītainas (10 m), SPOT multispektrālās satelītainas (20 m), bijušās PSRS armijas ģenerālštāba topogrāfiskās kartes (mērogos1:50 000, 1:100 000), pagastu robežu shēmas 1:25 000, apgāda "Jāņa sēta" un "Latvijas karte" izdotajiem pilsētu plāniem, un arī citiem materiāliem.

(TOPO 75K Latvijas laika) Latvijas armijas galvenā štāba topogrāfisko karšu mozaīka mērogā 1:75 000. Šīs kartes ir izdotas laika periodā no 1921. gada līdz 1940. gadam. Šis ir ļoti unikāls karšu kopums, kas digitizēts ĢZZF un satur ļoti daudz unikālas vēsturiskas informācijas, īpaši attiecībā uz toponīmiem, apdzīvojuma struktūru pētīšanai un infrastruktūras tīklu izmaiņas.

(LVGD Kvartargeologija) Valsts Ģeoloģijas Dienesta Kvartāra nogulumu karšu mozaīka mērogā 1:200 000

(LVGP Kvartargeologija) Latvijas PSR Ģeoloģijas Pārvaldes Kvartāra nogulumu karšu mozaīka mērogā 1:200 000

(LVGD Pirmskvartara) Valsts Ģeoloģijas Dienesta Pirmskvartāra nogulumu karšu mozaīka mērogā 1:200 000

(LVGD Zemkvartara) Valsts Ģeoloģijas Dienesta Zemkvartāra virsmas reljefa karšu mozaīka mērogā 1:500 000

(LVGD Dabas apvidi) Valsts Ģeoloģijas Dienesta Dabas apvidu karšu mozaīka mērogā 1:500 000

(Purvi 1980) LPSR Kūrdas atradņu shematisko karšu mozaīka mērogā 1:100 000 Šis slānis veidots no visu Latvijas rajonu shematiskajām kūdras atradņu kartēm, kuras izveidojis LPSR Meliorācijas un Ūdenssaimniecības Ministrijas, Latvijas Valsts Meliorācijas projektēšanas institūts pēc situācijas uz 1980. gada 1. janvāri. Mozaīkas izveidota Tālizpētes un Kartogrāfijas laboratorijā, 2009. gadā.

(Upju baseini 1970tie) LPSR Upju baseinu karšu mozaīka mērogā 1:100 000 Mozaīka veidota no visu Latvijas rajonu upju baseinu kartēm, kuras izstrādāja LPSR Meliorācijas un Ūdenssaimniecības Ministrijas, Latvijas Valsts Meliorācijas projektēšanas institūts 1970os gados. Mozaīka izveidota Tālizpētes un Kartogrāfijas laboratorijā, 2009. gadā.

(VFR Aeronavigacija 2006) Latvijas VFR Aeronavigacijas karte mērogā 1:500 000.

(Mezu karte) Mežierīcības institūta Latvijas Mežu karte mērogā 1:400 000 Karte sastādīta un sagatavota iespiešanai Nacionālā Mērniecības centra Kartogrāfijas daļā 1994. gadā pēc Latvijas Valsts mežierīcības institūta pasūtījuma. Redaktors G. Pētersons. Karte izmantošanai servisā sagatavota ĢZZF.

(Fiziogeografiska karte) Karšu izdevniecības Jāņa Sēta Fizioģeogrāfiskā karte mērogā 1:400 000

(Novadu karte) Karšu izdevniecības Jāņa Sēta Latvijas Republikas administratīvais iedalījums mērogā 1:400 000. Izdota 2009. gadā

(Melioracijas darbi planotie 1939) Latvijas lielmeliorācijas darbu pārskata karte. Sastādijusi un izdevusi Z. M. Zemes ierīcības departamenta kultūrtehniskā daļa 1939. gadā.