Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte turpina uzņemt jaunos studentus brīvajās studiju vietās bakalaura un maģistra līmeņa studiju programmās:

BAKALAURA studiju programmās:

  • Ģeogrāfija - pilna laika klātiene (ir budžeta vietas);
  • Ģeoloģija - pilna laika klātiene (ir budžeta vietas);
  • Ģeoinformātika - pilna laika klātiene (maksas vietas);
  • Kultūrvides mantojums - (maksas vietas);
  • Vides zinātne - (maksas vietas).

MAĢISTRA studiju programmās:

  • Ģeogrāfija – pilna laika klātiene (ir budžeta vietas);
  • Ģeoloģija – pilna laika klātiene (ir budžeta vietas);
  • Vides zinātne – pilna laika klātiene (ir budžeta vietas);
  • Telpiskās attīstības plānošana – pilna laika klātiene (ir budžeta vietas). 
 

Elektroniskā pieteikšanās studijām notiks no 3. līdz 31. augustam:
→ pieteikšanās veidlapa bakalaura studijās;
→ pieteikšanās veidlapa maģistra studijās.

Klātienē pieteikšanās studijām un dokumentu pieņemšana notiks 29. un 31. augustā plkst. 10.00-13.00 un 30. augustā plkst. 14.00-17.00., Jelgavas ielā 1, 224. telpā, LU Akadēmiskā centra Dabas mājā.

Reģistrācija un studiju līguma parakstīšana klātienē notiks 2. septembrī plkst. 10.00-14.00, Jelgavas ielā 1, 224. telpā. Reģistrēties studijām un parakstīt studiju līgumu būs iespēja arī elektroniski.


→ vairāk informācijas par uzņemšanu BAKALAURA STUDIJĀS
→ vairāk informācijas par uzņemšanu MAĢISTRA STUDIJĀS

 

Ja radušies jautājumi par iestāšanos LU: 
Zvani:
 67034444, 67033914
Raksti: studijas@lu.lv , zeme@lu.lv 

Izvēlies panākumus! Studē LU!
#studijasĢZZF #PievienojiesĢeogrāfuMafijai


 

 Par LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti

Pētniecības izcilībā balstītas studijas
Studijas par Latvijas zemi, dabu, tautu un starptautiski nozīmīgām ģeotelpiskām cilvēka – vides sistēmām, to izpēti, risinājumiem un izmantojamajām tehnoloģijām. Topošie dabaszinātņu speciālisti dodas lauka studiju darbos, izziņas pārgājienos gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Globāli orientēts un lokāli patriotisks students
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte sniedz izaugsmes platformu, kura nodrošina un vairo sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos un veicina izpratni par dabas kapitālu, piedāvājot inovatīvus risinājumus dabas un kultūrsociālās daudzveidības un vides saglabāšanā.

Darba tirgū augstu novērtēts studiju saturs
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte ir vienīgā institūcija Latvijā, kur tiek sagatavoti speciālisti ģeogrāfijā, ģeoloģijā, telpiskās attīstības plānošanā. Te tiek sagatavoti darbinieki teritoriju un vides pārvaldības institūcijām, pašvaldībām, privātuzņēmumiem, kas darbojas ģeogrāfiskās informācijas sistēmu un kartogrāfijas, teritoriju attīstības plānošanas, vides stāvokļa vērtēšanas, ainavu plānošanas, dabas un kultūras mantojuma aizsardzības, ģeoloģiskās izpētes jomās.

Kritiskā domāšana
Ģeogrāfija palīdz labāk izprast mūsu strauji mainīgo pasauli. Kritiskā domāšana, dabas un sociālo procesu attīstības likumsakarību izpratne ir neatņemama ģeogrāfijas studiju sastāvdaļa.

Ģeogrāfu mafijas kopiena
Ģeogrāfija ir dzīvesveids. Visus esošos un bijušos fakultātes studentus vieno “ģeogrāfu mafijas” draudzības saites un sauklis – “Es miera dzīvi neatzīstu, kas laime ir - to meklēju!”. Studiju laikā rodas “neredzamais atbalsta tīkls”, kas noderīgs visai dzīvei. Mūsu visgaidītākais pasākums ir leģendām apvīts laivu brauciens - ģeorallijs.

Augsti kvalificēts, kompetents, studentiem draudzīgs uz izcilību orientēts akadēmiskais personāls
Iespēja dažāda studiju līmeņa studentiem iesaistīties pētniecībā, arī nacionāla un starptautiska mēroga pētniecisko projektu izpildē.

Kvalitatīva studiju infrastruktūra, resursi un vide mūsdienīga studiju procesa nodrošināšanai
Moderna studiju vide un starptautiskas sadarbības iespējas studiju laikā.

   

Dalīties