Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ģeoloģijas studiju programmu studenti asociētā profesora Ģirta Stinkuļa vadībā 22. aprīlī, Zemes dienā, piedalījās Vidzemes Augstskolas rīkotā studiju ekskursijā 2022. gada ģeovietā - Krustalīča un Kraukļa klintīs.

Tika apmeklēts kempings "Annas klints", kur tā vadītājs Arvīds Apfelbaums iepazīstināja ar tuvākās apkārtnes seno un neseno vēsturi, t. sk. Pļaviņu HES celtniecības rezultātā appludināto klinšu tagadējo atrašanās vietu. Ekskursijas dalībniekiem bija iespēja gan doties Daugavas abos krastos esošo klinšu iepazīšanā ar laivām, gan kājāmgājēju maršrutā apmeklēt Daugavas labajā krastā esošās Kraukļa klintis. Tika iepazīti devona dolomīti, tajos esošās krāšņās, lielās stromatoporu fosīlijas, gliemeži un brahiopodi, kalcīta kristāli un satecējumi, kā arī ledāja deformācijas. Neskatoties uz klinšu lielākās daļas atrašanos Daugavas dziļajos ūdeņos, to augšdaļa arī ir interesanta gan ģeologiem, gan visiem dabas pētniekiem.

Studiju ekskursiju organizēja Dainis Ozols (Dabas aizsardzības pārvalde), Juris Smaļinskis, Iveta Druva-Druvaskalne, Ilze Grīnfelde un Linda Veliverronena (Vidzemes Augstskola). 


Biedrība “Ziemeļvidzemes ģeoparks” jau 14. gadu pēc kārtas dažādās Latvijas vietās nosauc un popularizē gada ģeovietu. Šīs iniciatīvas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību interesantiem zināmiem, vai arī tieši otrādi – maz un nezināmiem ģeoloģiskiem pieminekļiem, veicinot sabiedrības izziņu un tūrismu. Vienlaikus šādas vietas nominēšana ir arī vietējā dabas tūrisma veicināšana, kas rosina ģeovietu apmeklēšanu un attiecīgā novada teritorijas iepazīšanu, reklāmu attiecīgajam novadam un papildus ienākumus vietējiem uzņēmējiem no tūrisma pakalpojumu sniegšanas.

Šogad par gada ģeovietu ir kļuvusi Vidzemes Augstskolas lektora Jura Smaļinska izvirzītā vieta Daugavas krastos – Kraukļa klints Daugavas labajā krastā (Aizkraukles novada teritorija) un pretējā krastā esošā Krustalīča klints. Šī gada 22. aprīlī Vidzemes Augstskolas mācībspēki – Juris Smaļinskis, Iveta Druva - Druvaskalne, Ilze Grīnfelde, Linda Veliverronena, ģeologs Dainis Ozols un Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atpūtas studiju virziena studenti devās ģeovietas izpētes ekspedīcijā. Vidzemes Augstskolas ekspedīcijai pievienojās arī Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ģeoloģijas studiju virziena studenti asociētā profesora Ģirta Stinkuļa vadībā. Mācībspēki kopā ar studentiem apsekoja Kraukļu klints teritoriju, novērtēja apkārtnes ainavas un izstrādāja priekšlikumus turpmākai šīs vietas attīstībai. Ģeovietas ekspedīcija ir lielisks studiju kursu integrācijas piemērs, kad triju studiju kursu ietvaros sadarbojas vairāki docētāji, katrā no studiju kursiem studentiem uzdodot kursa specifikai atbilstošus izpētes uzdevumus. Klintis tika apsekotas arī no Daugavas puses, izmantojot vietējā uzņēmēja Arvīda Apfelbauma laivas (laivu noma “Mežmalas laivas”) un kempinga “Annas klints” teritoriju.

Studiju ekskursijas organizatori pateicas Aizkraukles novada domei un Kokneses tūrisma informācijas centram par atbalstu šī pasākuma rīkošanā.

Ekspedīciju atbalsta valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana” projekts “Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi (LandLat4Pol). Projekta Nr. VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002.

Dalīties