Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes organizētajā dabas vērošanas zibakcijā, 2021. gada 30. aprīlī tika iesūtīs vairāk kā pustūkstotis sezonālo dabas norišu attēlu, kuri labi raksturo reģionālās atšķirības Latvijā.

2021. gada pavasaris Latvijas teritorijā ir bijis nedaudz vēlāks kā citus gadus, jo īpaši salīdzinot ar netipiski agro un silto pagājušā gada pavasari. Lai labāk izprastu sezonālās norises Latvijas ainavā, Latvijas iedzīvotāji š.g. 30. aprīlī tika aicināti iesaistīties zibakcijā “Viena diena Latvijā”, iesūtot āra bērza, ābeles un parastās ievas tuvplānu attēlus.

Zibakcijas ietvaros tika saņemtas vairāk kā 500 fotogrāfijas no 177 Latvijas apdzīvotām teritorijām, ļaujot izveidot pavasara profilu.

Pavasara profils jeb attēli apskatāmi:
ābeles
bērzi

ievas

Zibakcijas mērķis bija raksturot gan reģionālās atšķirības, gan pārbaudīt izstrādātā fenoloģiskā modeļa precizitāti. Pirmie rezultāti iezīmē Rīgas siltumsalas ietekmi, jo zibakcijas ietvaros fiksēto sugu attīstība Rīgas apkaimēs ievērojumi atšķiras, tā, piemēram, ābeles lielākajā daļā Rīgas apkaimju sasniegušas lapu plaukšanas fāzi, kamēr Latvijas ZA daļā ābelēm vēl ir snaudoši pumpuri.

Fenoloģiskais modelis samērā precīzi ir modelējis ievas lapu plaukšanas stadijas Rīgas apkaimē un Latvijas centrālajā daļā, taču ir bijis neprecīzs prognozēs piekrastes teritorijās un Latvijas ziemeļu daļā – t.i., modeļa dati ir ievērojami atpaliek no reālās augu attīstības, kas redzama iedzīvotāju iesūtītajās fotogrāfijās.

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieki pateicas visiem zibakcijas dalībniekiem gan par iesaisti zibakcijā, gan par sniegto informāciju un vēlmi iesaistīties papildus novērojumos.

 

Vairāk informācijas:
Dr. ģeogr. vadošā pētniece Gunta Kalvāne
E-pasts: gunta.kalvane@lu.lv
Tālr.: 28665753

Zibakcija organizēta ERAF projekta Klimata pārmaiņu ietekme uz fitofenoloģiskajām fāzēm un ar to saistītie riski Baltijas reģionā (1.1.1.2/VIAA/2/18/265) ietvaros.

         

Dalīties