Lai sāktu gadu darbīgi, Latvijas Ģeogrāfijas biedrība izsludina pieteikšanos uz VI Latvijas Ģeogrāfijas kongresu un rakstu publicēšanu Folia Geographica/ Ģeogrāfiski Raksti:

 

"New Geographies of Wellbeing: nature, resources, populations and mobilities"
"Ģeogrāfija valsts labklājībai: daba, resursi, iedzīvotāji un mobilitāte"


Kongress norisināsies 2020. gada 27. un 28. martā LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā
Kongress veltīts akadēmiskās ģeogrāfijas simtgadei.

Ziņojumus pieņemam sekojošām tematiskajām sekcijām, bet ne tikai:
- Teritorija, iedzīvotāji un mobilitāte;
- Dabas resursi tautas labklājībai;
- Senatnes ģeogrāfija;
- Ģeogrāfijas un vides izglītība;
- LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pēcdoktorantūras projektu pētījumi.

PIETEIKŠANĀS:
Ziņojuma un zinātniskā raksta, norādot tikai nosaukumu, pieteikšana līdz 2020. gada 17. janvārim: ej.uz/2020FoliaGeographica
Raksta iesniegšana: 2020. gada 17. februāris

Sīkāka informācija par rakstu sagatavošanas prasībām: vietnē

Sazinies: lgb@inbox.lv
Latvijas Ģeogrāfijas biedrības valde

Dalīties