Ziņas

ĢZZF studentiem pieteikšanās vienreizējām stipendijām līdz 31. oktobrim

Pirmā Baltijas konference vides cilvēkzinātnēs (BALTEHUMS) 8., 9. oktobrī

Vieslekcija "Nākotnes Saules enerģijas izmantošana: nulles emisijas ēkas un ilgtspējīga attīstība" 16. oktobrī

Pieteikšanās doktorantūras skolai “Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana” līdz 20. oktobrim

Informatīvā lekcija par ERASMUS+ studijām 2. oktobrī

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes aktivitātes Zinātnieku naktī LU Dabas mājā

Latvijas vēstnieces Spānijā vizīte Dabas mājā

Semināri mālu draugiem Latvijas Lauksaimniecības universitātē

Atvērtā darbnīca par pilsētvides attīstību “Zīmējam nākotnes pilsētu!” 21. septembrī