Jāņa pieredze ir labs paraugs, ka nekad nevajag atmest savu mērķi. Viņš studēju vides zinātnes bakalaura studiju programmā no 2004. līdz 2008. gadam, bet  neiesniedza bakalaura darbu. Kā viņš pats teica, ka viņš  nokavējis bakalaura darba iesniegšanas termiņu par 11 gadiem. Tomēr tas netraucēja viņu atgriezties Universitātē, lai sekmīgi absolvētu studijas 2019. gadā.

Spilgtākie iespaidi no studijām vides zinātnē!

Protams, pirmais, kas nāk prātā, ir Lodesmuižas prakses, ģeoralliji, studentu dzīve. Ja runājam par nopietnākām lietām, tad jāatzīmē arī tā jaunu zināšanu atklājuma burvība, ko sniedza daži no studiju kursiem. Noras Slokas “Zooģeogrāfiju” joprojām uzskatu par vienu no tām grāmatām, kas visvairāk mainījušas manu skatījumu uz apkārtējo pasauli. Biju iedomājies, ka dzīvnieciņus pārzinu tīri labi, bet nē – izrādījās, ka tas, ko es zinu, ir tikai niecīga daļa no tā, kas pasaulē ir. Joprojām cenšos uzzināt arvien vairāk un vienlaikus nepārvērtēt savas zināšanas.

Kādas zināšanas un prasmes no studiju laikā iegūtajām iznāk visvairāk pielietot, pildot pašreizējos darba pienākumus?

Svarīgākais, ko studijas man deva saistībā ar manu pašreizējo darbu, bija izpratne par to, kā darbojas zinātne kopumā, kā notiek pētniecība, kā rodas zinātniski raksti un kā tos lasīt. Tāpat ielikti zināšanu pamati samērā plašā tēmu lokā. Veidojot populārzinātnisku žurnālu, nākas iedziļināties visdažādākajās zinātņu nozarēs, un laiku pa laikam arī negaidītās jomās sanāk saskarties ar lietām, ko kādreiz pirms daudziem gadiem esmu mācījies ĢZZF.

Vēlējums pašreizējiem vides zinātnes studentiem!

Nebaidīties pateikt “jā” dzīves sniegtajām iespējām, turēt staltu stāju, uzticēties zinātnei un dzīvot zaļi!

Vēlējums Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docētājiem!

Lai jums tiek visaktīvākie un zinātkārākie studenti un ir gandarījums pēc katras lekcijas!