Latvijas Universitātes (LU) emeritētais profesors Dr. habil. geol. Ojārs Āboltiņš savas atmiņas par saviem studiju un darba gadiem ir apkopojis grāmatā “Tā bija, atgadījās, notika… Ģeologa dzīves atsegums”. Pateicoties LU Akadēmiskajam apgādam, LU un LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes finansiālajam atbalstam, tagad grāmata nonāk pie lasītājiem.

2024. gada 16. februārī Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājas 702. auditorijā plkst. 14.00 atklās LU emeritētā profesora Ojāra Āboltiņa grāmatu “Tā bija, atgadījās, notika… Ģeologa dzīves atsegums”, kuru ir izdevis LU Akadēmiskais apgāds.

 

Ar lielu interesi grāmatu lasīs profesora kolēģi, draugi, daudzie viņa studenti un visi tie, kuri interesējās par ģeologa darbu, studijām un pētniecību Latvijas Universitātē padomju periodā un pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.