Studenti, studiju laikā jums ir iespēja no 3,5 līdz pat 12 mēnešus studēt kādā no Eiropas augstskolām ERASMUS+ programmas ietvaros.

ĢZZF studenti, kuri izlems studēt ārvalstīs 2023. gada pavasara semestrī, tiek aicināti uz pārrunām 2022. gada 20. septembrī, otrdienā plkst.14.00
un 22. septembrī, ceturtdienā, plkst.12.00 214. telpā, ĢZZF dekanātā.
Pārrunas notiks angļu valodā.