Studenti, studiju laikā jums ir iespēja no 3,5 līdz pat 12 mēnešus studēt kādā no Eiropas augstskolām ERASMUS+ programmas ietvaros.

ĢZZF studenti, kuri izlems studēt ārvalstīs 2024. gada rudens semestrī, tiek aicināti uz pārrunām 214. telpā, ĢZZF dekanātā:

  • 20. februārī, otrdienā, plkst. 12.00.

Informācija studentiem ERASMUS+ pārrunām - lai tās būtu saturīgākas, lūgums pārdomāt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:
Please prepare short telling (max 5 min.) about your:
- ERASMUS+ choice (one or several universities and specific program);
- practical preparation (travel and accommodation);
- previous travel experience;
- expectations and gains from the international experience.

→ Līgumaugstskolu tabula

Līdz 2024. gada 20. februārim plkst. 10.00 jānodod ĢZZF sekretārei G. Vigulei fakultātē 214. telpā vai jāiesūta e-pastā gunta.vigule@lu.lv datorrakstā izpildīta pieteikuma forma studiju mobilitātei.