Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Gaidīsim ciemos mūsu studiju programmu interesentus!