Gastrobārs “Klaips”, Ainaži

Valsts pētījumu programmas projekts “DemoMig” un Rīgas plānošanas reģions organizē Reģionālo ideju darbnīcu: "Pierīgas demogrāfiskais portrets", kas 2019. gada 10. decembrī notiks Ādažos gastrobārā “Klaips”. Reģionālās ideju darbnīcas ieguvumi balstās uz pētnieku, reģiona iedzīvotāju, pašvaldību pārstāvju un uzņēmēju diskusiju un vajadzību apzināšanu.

Vairāk par darbnīcu