#Ģeogrāfija #Ģeoloģija #VidesZinātne

Pieteikšanās doktorantūrā notiks no 24. augusta līdz 4. septembrim Raiņa. bulv. 19, Rīgā, 114. kabinetā.

Iestājpārbaudījumi notiks LU fakultātēs no 7. septembra līdz 11. septembrim fakultāšu noteiktajā kārtībā un norādītajās vietās.

Reģistrēšanās studijām notiks no 24. septembra līdz 30. septembrim Raiņa bulv. 19, 114. kabinetā.

Vairāk informācijas par uzņemšanu doktorantūrā

Līdz 2020. gada 16. septembrim atvērta pieteikšanās "Mikrotīkls" stipendijām pirmā studiju gada doktorantiem - 2020./2021. akad. gadā LU ĢZZF doktorantūras studijas uzsākušajiem jaunajiem pētniekiem.