Katru gadu decembra sākumā noris nedēļu ilgās Ģeodienas – fakultātes dzimšanas dienas svinības. Šajā nedēļā ģeogrāfi parāda, cik radoši, sportiski, asprātīgi, zinoši un ballēties protoši ir. 

Šogad Ģeodienas notiks no 6. līdz 11. decembrī (fakultātes 77. dzimšanas dienai).

Programma

Vairāk par Ģeodienām interesējies un uzzini ĢZZF Studentu pašpārvaldes sociālajos portālos!