Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Ģeogrāfijas doktora zinātniskais grāds piešķirts Olgai Ritenbergai
Solvita Rūsiņa, Ģeogrāfijas promocijas padomes zinātniskā sekretāre
02.01.2018.

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2017. gada 29. decembra sēdē
piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.)
Ģeogrāfijas nozares dabas ģeogrāfijas apakšnozarē Olgai Ritenbergai par promocijas darbu
“Ģeotelpisko un temporālo putekšņu sezonas izmaiņu prognozēšana Eiropā ar statistisko un deterministisko modelēšanu”.

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, nederīgi biļeteni – nav.

Sirsnīgi apsveicam jauno ģeogrāfijas doktori!

 

Saistītās ziņas:
Olga Ritenberga aizstāvēs promocijas darbu ģeogrāfijā 12.12.2017.