Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aicinām piedalīties EK LIFE+ projekta "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" LIFE08 NAT/LV/000449 semināru "Pieredzes apmaiņa augsto purvu atjaunošanā" 2012. gada 22. - 25. jūlijā!

21.02.2012.

Semināta mērķis ir dalīties pieredzē augsto purvu izpētē, aizsardzībā un atjaunošanā.

Semināra tēmas:
Purvu ekoloģija un dabas daudzveidība;
Purvu hidroloģija;
Purvu veidošanās, vēsturiskā attīstība un klimata nozīme; Purvu aizsardzība un atjaunošana.

Seminārā apmeklēsim projekta "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" teritorijas: Melnā ezera purvu, Aklo purvu, Aizkraukles purvu un mežus un Rožu purvu.

Semināram aicinām pieteikties līdz 31. martam, aizpildot pieteikuma anketu (mājas lapā) un nosūtot uz e-pastu daiga.brakmane@lu.lv.

Vairāk informācijas par semināru projekta mājas lapā:
www.purvi.lv/lv/jaunumi/starptautiskais-seminars