Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Konference „Cilvēks un daba: Engures ekoreģions”
LU ĢZZF
11.04.2013.

Konference norisināsies 2013. gada 12. aprīlī Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulv. 19.

PROGRAMMA

9.00 – 10.00 Dalībnieku reģistrācija

10.00 Konferences atklāšana

Viesturs Melecis.  Socioekoloģiskie pētījumi  Engures ekoreģionā.

10.10 Zanda Penēze, Ivars Strautnieks, Ineta Grīne. Engures ezera sateces baseins  kā dabas apstākļu, apdzīvojuma un saimniekošanas mijiedarbības piemērs.

10.30 Māris Kļaviņš, Elga Apsīte. Ko mums vēsta „ieraksti” Engures ezera nogulumos?

10.50 Māris Laiviņš, Anda Medene, Viesturs Šulcs, Ģertrūde Gavrilova, Solvita Rūsiņa, Agnese Priede.  Engures ekoreģiona augājs: pagātne – tagadne -   nākotne.

11.10 – 11.30 Kafijas pārtraukums.

11.30 Gunta Spriņģe,  Elga Parele, Jānis Birzaks. Ezera mūžs: vai iespējama otrā jaunība?

11.50 Solvita Strāķe, Elmīra Boikova, Atis Minde, Irina Kuļikova,Aigars Lavrinovičs, Uldis Botva, Vita Līcīte. Rīgas līča Kurzemes piekrastes dabas vērtības un potenciālie apdraudējumi.

12.10 Zaiga Krišjāne, Maija Rozīte, Daina Vinklere Kurš vēlas dzīvot Engures ekoreģionā: iedzīvotāju mobilitāte un tūrisms

12.30 – 13.30 Pusdienas pārtraukums.

13.30  Jānis Vīksne, Māra Janaus, Aivars Mednis. Kāpēc samazinās ūdensputnu skaits Engures ezerā?

13.50  Didzis Elferts, Iluta Dauškane, Jēkabs Dzenis, Agita Treimane. Koku gadskārtas kā informācijas avots par vides izmaiņām.

14.30 – 16.00 Grāmatas atvēršana. Apaļā galda diskusija „Engures ezera sateces baseins: cilvēka un dabas mijiedarbība” ar novadu un dabas aizsardzības institūciju pārstāvju piedalīšanos

16.00 – 17.00 Stendu referātu apskate

17.00 Konferences slēgšana