Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana bakalaura studiju programmās LU ĢZZF

14.07.2019.

Reģistrācija studijām un līgumu slēgšana bakalaura studiju programmās notiek Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē 223. telpā LU Akadēmiskā centra Dabas mājā Jelgavas ielā 1.

pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā:
15.07. plkst. 09.00-13.00
16.07. 13.00-16.00
pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā:
17.07. 9.00-13.00
18.07. 13.00-17.00
19.07. 9.00-13.00

Reģistrācijai nepieciešamie DOKUMENTI un to kopijas:

  • personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • vidējo izglītību apliecinošs dokuments un pielikums - sekmju izraksts;
  • centralizēto eksāmenu sertifikāts;
  • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
  • citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2019./2020. akadēmiskajā gadā.

Viss par studiju uzsākšanu LU vietnē gribustudet.lv

Studiju dokumentācijas izgatavošanai jānofotografējas LU.
Fotografēšanās notiek no 15. līdz 19. jūlijam Raiņa bulvārī 19, 125. telpā un LU Zinātņu mājā (blakus ēkā) Jelgavas ielā 3 Info centrā 2. stāvā 216. telpā.